Projekti

Pienten vesihuoltolaitosten huoltovarmuuden kehittäminen ja kriisivalmiuden parantaminen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
VesiVarma
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.5.2021 - 31.8.2023
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus
VesiVarma-hankkeessa luodaan alueen vesiosuuskunnille ja pienille vesilaitoksille yhteinen ja yhteistyöhön perustuva toimintamalli, joka turvaa pienimpien vesiosuuskuntien toimintaa kriisi- ja häiriötilanteiden sattuessa. Häiriötilanteissa toimimista harjoitellaan yhdessä ja vesiosuuskuntien välistä tiedottamista lisätään helpottamaan yhteistyötä.

Etävalvonnan hankkimista suunnittelevia vesiosuuskuntia tuetaan hankintaprosessiin, käyttöönottoon ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Etävalvonta ja muut digitaaliset ratkaisut helpottavat osuuskunnan päivittäistä työtä ja tukevat toiminnan kehittämisen suunnittelua.

Vesihuoltolaitosten toiminnan läpinäkyvyyttä lisätään kehittämällä normaaliajan tiedottamista asiakkaille.

Lisätietoja: projektipäällikkö Mirja Hurskainen, 040 768 6250

,Projektin tulokset

VesiVarma-hankkeessa on selvitetty vesiosuuskuntien etäluettavien mittareiden tämän hetkistä tilannetta. Kyselyvastausten pohjalta aloitetaan etäluennan käyttäjäkokemusten kerääminen viidessä vesiosuuskunnassa. Tuloksista toivotaan olevan hyötyä etävalvonnan käyttöönottoa suunnitteleville osuuskunnille.

Vesiosuuskuntien tiedottamisesta kysyttiin sekä osuuskunnilta että niiden asiakkailta. Kyselyvastauksia hyödynnetään tiedottamiskäytänteiden kehittämisessä. Vesiosuuskunnille annetaan yhteisesti pohdittavaksi erilaisia tiedottamistilanteita ja -menetelmiä, joita normaaliajan tiedottamisessa voidaan hyödyntää. Myös kriisiviestintää harjoitellaan yhteisissä kokoontumisissa.

VesiVarma jatkuu vuoden 2023 elokuun loppuun asti. Hankkeessa tehtävillä toimenpiteillä kehitetään vesiosuuskuntien toimintavarmuutta.

12.1.2022