Projekti

Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä. Opettajatarpeen ja opettajien osaamisvaatimusten ennakointi

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Muu projekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.1.2010 - 31.12.2013
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Kyseessä on tutkimus- ja kehittämishanke, jota koordinoi Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopistossa. Toteutus tapahtuu yhteistyössä Opetushallituksen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa.

Tavoitteena on tuottaa:

  1. ennakointitietoa opettajien koulutus- ja osaamistarpeista määrällisen ja laadullisen koulutussuunnittelun ja päätöksenteon tueksi sekä
  2. opetusalan koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnin menetelmiä.

Kolmiosaisessa hankkeessa selvitetään viime vuosina opettajaksi valmistuneiden sijoittumista työelämään opetusalalle ja muihin tehtäviin ja heidän kokemuksiaan koulutuksen tuottamista valmiuksista suhteessa työn vaatimuksiin. Samalla selvitetään opettajien induktiovaiheen toteutusta ja kokemuksia. Tutkimus kartoittaa liikkuvuutta opetusalan sisällä ja toisten alojen tehtäviin. Tarkoituksena on tuottaa paitsi määrällistä, myös laadullista tietoa liikkuvuuden taustalla olevista syistä.

Tutkimuksen ennakointiosuudessa selvitetään opettaja- ja opettajankoulutustarpeen tulevaa kehitystä vuoden 2025 työvoimatarpeisiin. Hankkeessa kehitetään myös malli osaamistarpeiden ja opettajankoulutuksen määrällisten ja laadullisten tarpeiden ennakoimiseksi. Selvitys kohdistuu ensisijassa perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstöön.

Lisätietoja
Harri Keurulainen, opettajankoulutuspäällikkö, 040 532 3147, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu