Projekti

Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
EduPal
Projektityyppi
OKM:n rahoittama strateginen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.2.2018 - 31.12.2021
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus
Jyväskylän ammattikorkeakoulu osallistui osatoteuttajana valtakunnalliseen OKM:n rahoittamaan projektiin, jossa kehitettiin palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen osaamista. Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittämishanke toteutettiin vuosina 2018-2021.
Hankkeessa kartoitettiin palliatiivisen hoidon nykytila, laadittiin palliatiiviselle hoidolle osaamisvaatimukset, suunniteltiin osaamistarpeeseen pohjautuvat opetussuunnitelmat niin tutkintojen perusopetukseen kuin syventäviin opintoihin ja YAMK-tutkintoon sekä erikoistumiskoulutukseen. Koulutukset myös implementoitiin hankkeen aikana.

Projektin tulokset

Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialaisessa ja työelämälähtöisessä kehittämishankkeessa (EduPal) (2018-2021) kehitettiin parantumattomasti sairaiden potilaiden hoidon osaamista. Suomessa on laadittu kolmiportainen malli palliatiivisen hoidon järjestämiseksi ja hoidon integroimiseksi osaksi terveydenhuollon järjestelmää. Palliatiivinen hoidon porrastus (STM) on kolmiportainen: perus-, eritys- ja vaativa erityistaso. Hoidon tasoilla tarvitaan palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen eritasoista osaamista perustasosta vaativaan erityistasoon.

EduPal-hankkeessa selvitettiin palliatiivisen opetuksen nykytila hoitotyön ja lääketieteen osalta. Palliatiiviseen hoitoon laadittiin yhdessä työelämän kanssa ja moniammatillisesti osaamiskuvaukset kaikille hoidon tasoille. Hankkeessa kehitettiin myös osaamisperusteiset opetussuunnitelmat palliatiiviseen perusopetukseen sekä erikoistumiskoulutukseen ja YAMK-opetukseen. Lisäksi vahvistettiin palliatiivisen hoidon opettajien osaamista.
Hankkeessa suunniteltiin, pilotoitiin ja implementoitiin uusien opetussuunnitelmien mukaiset koulutukset perusopetukseen, syventäviin/suuntaaviin opintoihin, erikoistumiskoulutukseen ja ylemmän ammattikorkeakoulun opetukseen.
Hanketta rahoitti OKM.
Linkki hankkeen web-sivulle: https://www.palliatiivisenkoulutuksenkehittaminen.fi 
21.6.2021