Projekti

Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
EduPal
Projektityyppi
OKM:n rahoittama strateginen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.2.2018 - 31.12.2021
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus
Jyväskylän ammattikorkeakoulu osallistui osatoteuttajana valtakunnalliseen OKM:n rahoittamaan projektiin, jossa kehitettiin palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen osaamista. Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittämishanke toteutettiin vuosina 2018-2021.
Hankkeessa kartoitettiin palliatiivisen hoidon nykytila, laadittiin palliatiiviselle hoidolle osaamisvaatimukset, suunniteltiin osaamistarpeeseen pohjautuvat opetussuunnitelmat niin tutkintojen perusopetukseen kuin syventäviin opintoihin ja YAMK-tutkintoon sekä erikoistumiskoulutukseen. Koulutukset myös implementoitiin hankkeen aikana.