Projekti

Päijänne Brändiksi

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.1.2018 - 31.12.2018
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus


Päijänne Brändiksi -hankkeella vahvistetaan ja edistetään
Päijänteen alueen kestävää ja vastuullista toimintaa ja selvitetään
edellytyksiä hakea Unescon biosfääristatusta.

Hankkeessa toteutetaan
selvityksiä, joilla kartoitetaan olemassa olevilla Unescon biosfäärialueilla
tunnistettuja mahdollisuuksia, etuja ja hyviä käytäntöjä sekä mahdollisia
riskejä, ristiriitatilanteita ja niiden ratkaisuja.

Päijänteen alueen
toimijoiden ja asukkaiden näkemystä biosfääristä ja kiinnostusta kestävän
toiminnan edistämiseen selvitetään kyselyllä sekä keskustelutilaisuuksissa ja
työpajoissa avoimesti keskustellen.

Selvitysten tuloksia summataan Päijänne-seminaarissa ja
päätöstyöpajassa. Lisäksi hanke koordinoi Unesco-edustajan vierailun alueella.

 

Päijänteen alueesta kestävän
toiminnan mallialue?

 

Hankkeen tarkoituksena on
laajasti osallistaa alueen toimijat tutustumaan Unescon biosfäärialue
-toimintamalliin ja keskustelemaan kestävän ja vastuullisen toiminnan
kehittämisestä Päijänteen alueella. Hankkeessa tuotetaan luonnos
biosfäärialueen toiminta-aluekuvauksesta.

Päijänne Brändiksi
-hanke on alueiden välinen. Sitä hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu
ja osatoteuttajana on Lahden ammattikorkeakoulu.

Hanke
saa rahoitusta Keski-Suomen ja Hämeen ELY-keskukselta Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahastosta.

Lisätiedot

* Anna Pajari,
projektipäällikkö, Lahden ammattikorkeakoulu, anna.pajari@lamk.fi, p. 044 708
1109
* Harri Mustonen, projektiasiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, harri.mustonen@jamk.fi,
   p. 040 740 4814

Projektin tulokset

Hanke herätti toivottua keskustelua Päijänteen alueella ja sen tilaisuuksiin saatiin paikalle hyvin monipuolisesti eri alojen/intressien ihmisiä. Tilaisuuksissa tunnistettiin yhteinen halu kestävän ja vastuullisen toiminnan yhteistyöhön. Sen sijaan Unescon biosfäärialuestatuksen hakemisesta alueen toimijoilla ei ole yhteistä näkemystä. Hankkeen seurauksena on syntynyt uusia hankkeita ja hankehakemuksia, joissa jatketaan Päijänne brändiksi –hankkeessa tunnistettujen teemojen kehittämistä.

Hankkeen tuotokset:
• Laadittiin laaja taustaselvitysraportti, johon kartoitettiin olemassa olevilla Unescon biosfäärialueilla tunnistettuja mahdollisuuksia, etuja ja hyviä käytäntöjä sekä mahdollisia riskejä, ristiriitatilanteita ja niiden ratkaisuja. Taustaselvitysraportti on luettavissa hankkeen nettisivuilla.
• Järjesttiin kaikille avoin Päijänne –seminaari 3.10.2019. Paikalle saapui yli 90 hlöä.
• Päijänteen alueella toteutettu tutustumismatka 14.-16.5.2018, mukana Unescon edustaja ja keskeisiä toimijoita
• Hankkeessa järjestettiin 9 kpl tilaisuuksia/työpajoja. Osallistujia tilaisuuksissa/ työpajoissa oli yhteensä 173 hlöä.
• Hankkeen aikana tehtiin kysely yleisestä biosfäärinäkemyksestä. Kyselyyn vastanneita yhteensä 336 kpl. Kyselyn tulokset on luettavissa hankkeen nettisivuilla.
• Laadittiin toiminta-aluekuvauksen luonnos, joka julkaistiin hankkeen verkkosivulla.