Projekti

OTTO - Osallistuva arki kotoutumisen tukena -Turvapaikanhakijoiden sosiaalista osallisuutta vahvistava esikotoutumisen malli

Rahoitusohjelma

Lyhenne
OTTO
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.9.2016 - 31.8.2018
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus


Esikotoutumisen malli turvapaikanhakijoiden sosiaalista osallisuutta ja toimintakykyä edistämässä.

Turvapaikanhakijoiden määrän jatkuvasti kasvaessa tarvitaan osallisuutta vahvistavien keinojen kehittämistä. Varsinaiseen lainsäädäntöön (Kotoutumislainsäädäntö) pohjautuviin kotoutumistoimenpiteisiin turvapaikanhakija on oikeutettu myönteisen turvapaikanhakupäätöksen ja oleskeluluvan saamisen jälkeen. Onnistunut integroituminen yhteiskuntaan edellyttää kuitenkin nopeita ja systemaattisesti osallisuutta mahdollistavia toimintoja jo turvapaikanhakemisen alkuvaiheessa. Osallisuus mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä omaan arkeen, että ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan on myöhemmän lainsäädäntöön perustuvan kotoutumisen edellytys. Onnistunut kotoutuminen puolestaan vahvistaa toimintakykyä ja ehkäisee syrjäytymistä ja köyhyyttä.

Hankkeen päätavoitteena on luoda esikotoutumista vahvistava toimintamalli vastaanottokeskuksissa asuville turvapaikanhakijoille turvapaikanhakuprosessin alkuvaiheeseen. Esikotoutumisen malli toimii siltana vastaanottokeskusten ja turvapaikanhakijoita vastaanottavien kuntien välillä. Malli sisältää neljä osallisuutta ja toimintakykyä vahvistavaa osa-aluetta:

    Mielekäs ja osallisuuden kokemuksia vahvistava arjen kokonaisuus.
    Psykososiaalisen tuen vahvistaminen
    Työelämävalmiuksien kehittäminen
    Osaamisen tunnistamiseen tähtäävien prosessien kehittäminen.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö. Yhteistyökumppaneina ovat Salmirannan ja Saarijärven vastaanottokeskukset sekä  Suolahdella toimiva Ryhmäkoti Redi Oy.

Lisätietoja:

Leila Nisula, projektipäällikkö
Hyvinvointi, School of Health and Social Studies
+358045734574
etunimi.sukunimi@jamk.fi