Projekti

OSU - Opettajaksi Suomeen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
OSU
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.4.2021 - 31.12.2023
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus
Ulkomailla opettajan tutkinnon suorittanut tarvitsee kelpoisuutta varten OPH:n rinnastamispäätöksen, jossa määrätään yleensä täydentäviä opintoja. Täydentäviä opintoja varten maahanmuuttaja joutuu hakemaan ammatilliseen opettajakorkeakouluun yhteisen haun kautta. Mm. työkokemuksen puutteen takia monen hakupisteet jäävät alhaisiksi. Myös koulutusaika on pitkä niille, jotka tarvitsevat usein vain 15 op. Rinnastamispäätösten määrä todennäköisesti kasvaa eri perusteisen maahanmuuton lisääntyessä. Koska monikulttuuristen opiskelijoiden määrä kasvaa eri oppilaitosasteilla, myös eri kulttuureista tulevia opettajia tarvitaan entistä enemmän.

Valmistuttuaankin ulkomaalaistaustaiset opettajat jäävä usein ilman työtä. Hankkeessa kehitetään mm. kielen opetusta ja tehokkaammin työhön johtavaa uraohjausta, joita voidaan ottaa käyttöön jatkossa AmO-opetuksessa. Hanke varmistaa, että opettajien ammattitaito ei mene hukkaan, vaan he työllistyvät paremmin koulutustaan vastaaviin töihin Suomessa

Opettajaksi Suomeen OSU -hanke on viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteishanke, jonka koordinaattorina toimii Tampereen ammattikorkeakoulu ja yhteistyökumppaneina Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu.

Hanke parantaa maahanmuuttajataustaisten opetusalalle tähtäävien pääsyä opintoihin ja koulutettujen opettajien työllistymisvalmiuksia. Ehdollisen rinnastamispäätöksen omaaville kokeillaan erillishakua yksilöllisiin täydentäviin opintoihin. Kohderyhmän työllistymistä tuetaan kielitaidon vahvistamisen, uraohjauksen, harjoittelun ja verkostojen rakentamisen keinoin. Kehitetään ammatillisten opettajakorkeakoulujen hakuprosessia niin, että maahanmuuttajien pääsy opintoihin sujuvoituisi jatkossa.

Hankkeessa on kaksi polkua:A. Yksilöllinen täydentävien opintojen polku ehdollisen rinnastamispäätöksen omaaville B. Valmistuneille maahanmuuttajataustaisille opettajille suunnattu uraohjauksen polku.

A-polulle järjestetään AOKKien yhteiset erillishaut. Opiskelijoille rakennetaan yksilölliset täydentävät opinnot, jotka voivat sisältää: AOKKien yhteisiä, tälle ryhmälle suunniteltuja verkkopohjaisia opintoja (esim. Suomen koulutusjärjestelmä), kunkin AOKKin omia kohderyhmälle räätälöimiä opintoja sekä opintoja AmO-ryhmien kanssa, suomen kielen (verkko)- opintoja esim. yhdessä kielikeskusten kanssa. Polkuun kuuluu harjoittelua ja alueellista verkostoitumista. Yhteistyötahojen parista haetaan verkostokummeja, jotka tukevat opiskelijoita harjoittelussa, perehdyttävät työelämäkäytänteisiin ja auttavat
laajentamaan työelämäverkostoja.

B-polku tarjoaa valmistuneille maahanmuuttajataustaisille opettajille suomen kielen vahvistamista, uraohjausta, harjoittelua ja verkostoitumista. B-polulle otetaan sekä A-polun suorittaneita että muita maahanmuuttajataustaisia opettajia. Yhteistyö alueellisen verkoston kanssa sisältää mm. edellä kuvattua kummitoimintaa. Lisäksi AOKKit rakentavat yhteisen Opettajaksi  Suomeen  verkkokurssin, joka sisältää esim. kielikoulutusta, digitaito-opintoja ja työnhakua tukevia opintoja. Kurssi pyörii hankkeen aikana non-stopina, ja jää kaikkien AOKKien käyttöön hankkeen jälkeenkin.

Hankkeessa yhteensä 100 osallistujaa (koulutettavaa opettajaa).

Lisätietoja: Projektipäällikkö Anna Leppäkorpi, anna.leppakorpi@jamk.fi, 050 4430357