Projekti

OSMO Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin

Rahoitusohjelma

Lyhenne
OSMO
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.8.2016 - 28.2.2019
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus


OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti on
Jyväskylän ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Hämeen
ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkeakoulun
ja Åbo Akademin yhteinen projekti. Projekti toimii tiiviissä yhteistyössä TESSU
– Tehdään yhdessä ohjausta ja KOHTAAMO-projektien kanssa.

Osana nuorisotakuun toteuttamista on Suomeen rakentumassa
nuorten matalankynnyksen Ohjaamo-palvelumalli. Ohjaamo on alle 30–vuotiaiden
nuorten palvelupiste, jonka ydintoimintaan kuuluu henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus,
tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien
kehittämiseen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. Ohjaamojen
asiakkaita ovat myös maahanmuuttajataustaiset nuoret ja tulevaisuudessa tämän
asiakasryhmän odotetaan kasvavan myös niillä paikkakunnilla, joilla
maahanmuuttajia on ollut vähän.

OSMO – Monikulttuurista osaamista Ohjaamoihin -projekti
vahvistaa paikallisten ja alueellisten Ohjaamojen kykyä palvella
maahanmuuttajataustaisia asiakkaita. Tämä tapahtuu kehittämällä Ohjaamoissa
työskentelevän henkilöstön ja heidän taustaorganisaatioidensa monikulttuurista
osaamista tarve- ja asiakaslähtöisesti. Koulutukset ja
valmennukset toteutetaan tiiviissä yhteistyössä TESSU – Tehdään yhdessä ohjausta -projektin kanssa. Lisäksi projektissa kootaan monikulttuurisen ohjauksen
työkalupakki, joka jää Ohjaamojen käyttöön myös projektin päättymisen jälkeen.
Työkalupakki on tukimateriaali monikulttuurista ohjausta tekevälle henkilöstölle. Työkalupakin osoite on oppimateriaalit.jamk.fi/monikulttuurinenohjaus .

Lisätietoja

Projektipäällikkö Riikka Michelsson puh. +358 40 532 2514Kuva poistettu., etunimi.sukunimi@jamk.fi

Projektisihteeri Marjo Varjoluoto puh. +358 40 671 9602Kuva poistettu., etunimi.sukunimi@jamk.fi

Projektin tulokset

Projektissa on tuotettu mm. Monikulttuurisen ohjauksen työkalupakki, joka jää Ohjaamoiden käyttöön projektin päättymisen jälkeenkin. Monikulttuurisen ohjausosaamisen kehittämisen avoimet verkkomateriaalit löytyvät osoitteesta oppimateriaalit.jamk.fi/monikulttuurinenohjaus.

Projekti saavutti määrälliset ja laadulliset tavoitteet. Projekti koulutti, sparrasi ja valmensi yli 20:ssä Ohjaamossa yli 250 työntekijää sekä tavoitti tämän lisäksi myös somekanavilla sekä verkkokoulutuksissa niin ohjaamolaisia kuin muitakin monikulttuurisesta ohjausosaamisesta kiinnostuneita.