Projekti

Osaamismerkki-järjestelmän kehittäminen ammatillisessa opettajankoulutuksessa

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Open merkit
Projektityyppi
OKM:n rahoittama strateginen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
27.12.2017 - 31.3.2020
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

Opettajan
osaaminen näkyväksi osaamismerkeillä: valtakunnallinen järjestelmä kehitteillä

 

Open merkit –verkostohanke vastaa
ammatillisen opettajan osaamisen tunnistamisen, tunnustamisen ja näkyväksi
tekemisen haasteeseen. Hankkeessa luodaan ja vakioidaan valtakunnallinen
osaamismerkkijärjestelmä. Tavoitteena on luoda osaamismerkistö, joka vastaa dynaamisesti
toimintaympäristön jatkuvaan muutokseen – eiväthän opettajankaan osaamisvaateet
pysy vuodesta toiseen ennallaan!

 

Tuotettava osaamismerkistö
sisältää osaamiskuvaukset ja kriteeristön osaamisen osoittamiseksi. Siten opettajalla
on mahdollisuus osoittaa niin työssä kuin vapaa-ajallakin saavutettua osaamista
ja sen kehittymistä näyttöön perustuen. Kriteeristö toimii samalla
opetushenkilöstön jatkuvan osaamisen kehittämisen kehikkona ja luo perustan
yhteiselle osaamispuheelle.

 

Hankkeen tavoitteet:

 • luoda yhteinen
  valtakunnallinen ammatillisen opettajan osaamisen osaamismerkkijärjestelmä
 • tuoda järjestelmä
  osaksi opettajan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista erityisesti
  ammatillisessa koulutuksessa, opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa
 • lanseerata järjestelmä
  oppilaitoksille ja opetusalan hallinnolle

 

Tulos

Valtakunnallinen
osaamisen osaamismerkkijärjestelmä ja toimintamalli on käytössä.

 Osaamismerkkijärjestelmän
osat

 • hallintamalli,
  joka on sovellettavissa muillekin koulutussektoreille
 • rakenne ja
  malli osaamismerkeille kriteereineen
 • laadunhallinta
  eli osaamismerkkien kriteerien hallintaohje
 • pilotoitu ja
  käyttöönotettu digiosaamismerkistö
 • graafinen
  ohjeistus
 • yhteiset säännöt
  merkistön laajentamista
 •  yhteinen
  verkostomainen toimintamalli
 • yhteinen
  portaali valtakunnalliseen käyttöön
 • yhteiset
  raamit resursseille, vastuunjaolle, arvioinnille ja ohjaukselle

Hyödyntäminen

Osaamismerkkijärjestelmää
ja osaamismerkkejä voidaan käyttää yhteismitallisesti osaamisen tunnistamiseen
ja tunnustamiseen erityisesti ammatillisessa koulutuksessa,
opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa. Mallia voidaan hyödyntää
muihinkin teemoihin ja koulutussektoreihin.

 

Kohderyhmä

 • Ammatilliset
  opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat ja niiksi opiskelevat
 • Täydennyskoulutuksia
  suorittaneet opettajat
 • Ammatilliset
  opettajankouluttajat ja koulutuksen kehittäjät
 • Työpaikkaohjaajat

Toteuttajat

Valtakunnallista hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillinen
opettajakorkeakoulu ja osatoteuttajina ovat mukana kaikki ammatilliset
opettajakorkeakoulut: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän
ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.
Ruotsinkielisen koulutuksen osalta yhteistyötä tehdään Åbo Akademin ja
Yrkesakademin i Österbottenin kanssa.

Ohjausryhmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut
hankkeelle ohjausryhmän, jonka jäsenet ovat: Mika Tammilehto, OKM, Aija
Työtäri, OKM, Raija Meriläinen, OKM, Tomi Kytölä, OKM, Inkeri Toikka, OAJ,
Riikka Reina, AMKE, Petja Sairanen, Haaga-Helia, Satu Aksovaara, JAMK
Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Kati Korento, OAMK Ammatillinen
opettajakorkeakoulu, Pirjo Jaakkola, TAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Esa
Inget, HAMK, Ammatillinen opettajakorkeakoulu. 

Toteutusaika

01.01.2018 - 31.12.2019

 

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus

 

Lisätietoja

Satu Aksovaara (JAMK) Ammatillinen opettajakorkeakoulu, lehtori, satu.aksovaara@jamk.fi