Projekti

Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa

Rahoitusohjelma

Lyhenne
OHO!
Projektityyppi
OKM:n rahoittama strateginen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.1.2017 - 31.12.2019
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

OHO! -hanke kehitti korkeakoulujen

Opiskelukykyä - Hyvinvointia - Osallisuutta

Hankkeessa edistettiin opiskelijoiden opiskelukykyä ja hyvinvointia parantamalla heidän osallisuuden kokemustaan opiskeluyhteisössä. OHO! -hanke oli Opetus- ja kulttuuriministeriön kolmivuotinen erityisavustushanke vuosille 2017–2019 korkeakoulutuksen kehittämiseksi.

Kehitystyötä tehtiin 11 korkeakoulun voimin, ja hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto.

OHO! -hankkeen tavoitteena oli edistää opiskelijan

opiskelukykyä kehittämällä opiskelijalähtöisiä pedagogisia malleja tukemaan opintojen edistymistä sekä opiskelijoiden opintoihin ja korkeakouluyhteisöön kiinnittymistä.

hyvinvointia luomalla kaikille korkeakouluille hyvinvointi-, motivaatio-, toimijuus- ja opiskelutaitomittaristoja sekä analytiikkatyövälineitä opiskelijoiden tukeen ja ohjaukseen sekä yhteisöllisen pedagogiikan kehittämiseen. 

osallisuutta kehittämällä yhtenäisen saavutettavuuskriteeristön sekä saavutettavuutta edistäviä pedagogisia työvälineitä.

Hankkeen 3 teema-aluetta:

  1. Hyvään alkuun
  2. Pedagogiikalla hyvinvointia
  3. Kaikkien korkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on mukana Kaikkien korkeakoulu -teema-alueessa
kehittämässä Korkeakoulujen saavutettavuuskriteereitä.


Yhteyshenkilöt JAMK:ssa:


Anneli Muuronen

Seija Eskola

etunimi.sukunimi@jamk.fi