Projekti

ODF2030 -Sustainable sanitation for Volta Region, Ghana

Lyhenne
ODF2030
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.1.2023 - 31.12.2026
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Ulkoasiainministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

ODF2030 – Kestävän sanitaation projekti Voltan maakunnassa Ghanassa jatkaa hyvin alkanutta sanitaatiotietoisuuden lisäämistä edellisen ODF2030- Kestävän sanitaation kehityshanke Hon kunnassa Ghanassa aikana. Hankeen kesto on 4 vuotta; 2023-2026. Hankkeessa tuetaan edelleen Hon kunnan paikallishallintoa ja instituutioita, mutta laajennetaan myös toimintaa Voltan alueelle.

Hankkeen tavoitteet on linjattu kansallisten ja alueellisten kehitysstrategioiden sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Tällä hetkellä 32 % Voltan alueen kotitalouksista on käymälä, mutta edelleen avoimeen maastoon ulostaminen (Open Defecation) on yleistä. Tämä aiheuttaa merkittävän riskin asukkaiden terveydelle ja ympäristölle.

Hanke tukee paikallishallinnon toteuttamia ECOSAN -kampanjoita kaupunki- ja maaseutualueilla. ECOSAN -ratkaisut parantavat hygieniaa ja terveyttä, lisäävät ruokaturvaa ja vähentävät köyhyyttä orgaanisten lannoitteiden käytön kautta, sekä parantavat ympäristön tilaa ja vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin neljään Suomen kehityspolitiikan painopistealueeseen. Naiset ja tytöt ovat projektin pääkohderyhmiä.

Paikallisten kumppaneiden kapasiteetin vahvistaminen sisältää koulutuksia, alueellisten sidosryhmien dialogia, pilotteja, vertaisarviointeja sekä toiminnan tuloksellisuuden arviointeja. Koulutuksella lisätään rakentajien osaamista ja käymälöitä kotitalouksille. ECOSAN -kampanjoiden seurauksena yksityiset sanitaatioinvestoinnit lisääntyvät ja saadaan 18 uutta Open Defecation Free (ODF) –statuksen saanutta kylää, jotka tuottavat ja hyödyntävät orgaanisia lannoitteita. Hankkeessa pilotoidaan myös agrometsätaloutta.

ODF2030 –hankkeen suoria hyödynsaajia ovat Ho Municipal Assembly, Ho Technical University ja kansalaisjärjestö VolCare Foundation, joita tuetaan myös alueellisessa verkostoitumisessa. Muita suoria hyödynsaajia ovat ECOSAN –kampanjoihin osallistuvat kylät ja kaupunkialueet. Hon paikalliset kumppanit ovat sitoutuneita edistämään ECOSAN –ratkaisuja, joita on jo pilotoitu kouluissa sekä maaseudun kotitalouksissa.

Suomen projektipartnerit ovat Käymäläseura Huussi ry, kuivakäymäläteknologioiden ja kampanjoinnin asiantuntijana ja Jamk Biotalousinstituutti kestävän maatalouden, ravinnekiertojen ja vesiensuojelun asiantuntijana. Projektipartnereilla on pitkäaikaista asiantuntijuutta ja kokemusta kehitysyhteistyöprojekteista Afrikassa.

Lisätietoja: Tuija Manerus etunimi.sukunimi@jamk.fi