Projekti

NaApurit - Nopean avun Apurit

Rahoitusohjelma

Lyhenne
NaApurit
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.2.2019 - 31.5.2021
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Vapaaehtoisten maallikkoauttajien pelastusryhmä maaseudun toimintamalliksi (1.2.2019 - 30.4.2021)

Hankkeen tavoitteena on edistää Keski-Suomen maaseudun asukkaiden ja toimijoiden hyvinvointia ja turvallisuutta, vähentää alueellista eriarvoisuutta kehittämällä kylien omaehtoista turvallisuustoimintaa, kehittää vapaaehtoisen lähiavun saavutettavuutta sydänpysähdys ja tulipalotilanteissa sekä vähentää palokuolemien ja tulipalotuhojen määrää.

Miten?

Valmennetaan viranomaistahojen kanssa kylien vapaaehtoisia elvytysosaajiksi ja sydäniskureiden käyttäjiksi, lisätään sydäniskureiden määrää kylissä. Perustetaan kyliin maalllikkoauttajien pelastusryhmiä, jotka saavat hälytykset Hätäkeskukselta tulipalo- ja elottomuustehtävissä. Tavoitteena on, että maallikkoauttajat, 'Kylien pelastusryhmät' tulevat osaksi alueellista viranomaistoimintaa toimintaa.

Kenelle?

Maaseudulla asuvalle väestölle.

Ketkä ovat mukana hankkeessa?

Keski-Suomen Sydänpiiri ry (hankkeen päätoteuttaja) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu (hankkeen osatoteuttaja).

Keski-Suomen Pelastuslaitos, Sopimuspalokuntien Keskusliitto (SSPL), Keski-Suomen sopimuspalokunnat, Keski-Suomen Pelastusliitto, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky / Ensihoito, Suomen Punainen Risti ja Keski-Suomen Kylät ry ovat aktiivisia toimijoita hankkeessa.

Mukana ovat myös Suomen Sydänliitto ry, Alueelliset Sydänpiirit, Defi-työryhmä ja sammutinlaitevalmistajat.


Lisätietoja: Kaisu Paalanen, projektikoordinaattori, etunimi.sukunimi@jamk.fi ja hankkeen verkkosivut