Projekti

Muutosmatkailu - Kestävyyttä edistävien muutoselämysten liiketoiminnalliset mahdollisuudet matkailualalla

Rahoitusohjelma

Lyhenne
MuMa_BF
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.3.2023 - 31.12.2024
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Business Finland
Projektin kuvaus

Muutos on elämyksen syvin taso, täysin ainutlaatuinen ja ikimuistoinen kokemus, joka muuttaa ihmistä kohti parempaa. Mielenpainuvan matkailuelämyksen lähtökohta on yleensä muutos, vaikka pienikin. Suomessa on kuitenkin vielä vähän puhuttu näistä mieleenpainuvista ihmistä muuttavista elämyksistä, siitä miten ne syntyvät ja miten niillä voidaan luoda yritystoiminnasta entistä kannattavampaa ja ympärivuotista. Hankkeessa luodaankin ymmärrys ja toimintamalli tällaisten elämysten mahdollistamiseksi.

Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä muutoselämysten liiketoiminnallisista mahdollisuuksista matkailualalla. Hankkeen tarkoituksena ymmärtää, miten yritysten ja yhteisön kestävyyttä (taloudellista, sosiokulttuurista ja ekologista) voidaan edistää rakentamalla muutosmatkailupalvelut asiakkaan elämyspolun näkökulmasta huomioiden digitaalisuuden mahdollisuudet palveluprosesseissa ja tutkimuksessa. Hankkeen tuloksena luodaan
matkailuyrityksille työkaluja kestävyyteen – ja digitaalisuuteen – perustuvien muutoselämysten kehittämiselle ja muutosprosessille.

Hankkeessa toimenpiteiden avulla vastataan seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaiset asiat mahdollistavat muutosmatkailuelämyksen asiakkaalle ja millainen kysyntäpotentiaali muutosmatkailuelämyksillä on eri kohdemarkkinoilla?
  • Minkälainen on suomalaisten muutosmatkailuelämysten nykytila ja miten muutosmatkailun merkitys on sisäistetty yritysten ja matkailutoimialan sisällä?
  • Millaisilla resursseilla voidaan mahdollistaa kestävyyttä ja digitaalisuutta hyödyntävät ja yrityksille ja asiakkaille lisäarvoa tuottavat muutosmatkailuelämykset?
  • Minkälaisia mahdollisuuksia muutosmatkailuun perustuvilla elämyksillä on yritysten liiketoimintaan ympärivuotisuuden, digitaalisuuden, kestävyyden ja uusien asiakasryhmien näkökulmasta?

Hanketta koordinoi LAB ammattikorkeakoulu. Partnereina UEF ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

Jamkin projektipäällikkö Sari Minkkinen

Lisätietoja hankkeen kotisivuilta.