Projekti

Muutoskyvykkyyttä, kasvua ja tuottavuutta hyvinvoivasta yrityksestä

Rahoitusohjelma

Lyhenne
MUKA
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.1.2015 - 31.12.2017
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus
MUKA-hankkeella haetaan ratkaisua Keski-Suomen osalta Työelämä 2020 -hankkeen visioon tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä yritysten ennakoivaa muutoskyvykkyyttä, henkistä hyvinvointia sekä kasvua ja kannattavuutta vahvistamalla. Työelämä 2020-hanke perustuu työelämän kehittämisstrategiaan, jonka tavoitteena on muun muassa työelämän laadun, työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden parantaminen. Työelämän kehittämisstrategian mukaan Euroopan ja erityisesti Suomen kilpailukyky kohtaa suuria haasteita, joista väestön ikärakenteen, digitalisoituminen ja tuotantotapojen muutokset koskettavat erityisesti Suomea. Hyvän työelämän ja Suomen kilpailukyvyn edellytykseksi strategia nostaa hyvin toimivat tulokselliset työpaikat, jotka luovat uutta työtä. 

Tässä hankkeessa lähdetään tarkastelemaan yrityskohtaisesti johdon ja henkilöstön osaamisen tarpeita sekä niiden vaikutusta hyvinvointiin erilaisissa muutostilanteissa pk-yrityksissä. Hankkeen aikaisen kehittämistyön tuloksena henkilöstöstä tulee muutoskykyisempiä ja yrityksistä kilpailukykyisempiä. 

Rahoitus: 373 352€ (ESR: 298 681€, JAMK: 64 671€ ja Humap: 10 000€)

Lisätietoja:
Marianne Ekonen, projektipäällikkö, 
050 409 8352, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu