Projekti

MUS&TE - Musiikista etähoivaa ja terveyttä

Rahoitusohjelma

Lyhenne
MUS&TE
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.2.2022 - 31.8.2023
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus
Hankkeen päätavoite on edistää musiikin hyödyntämistä hoitoalalla ja musiikin ja hoitoalojen yhteistyötä. Hankkeessa pyritään tuomaan musiikin hyvinvointivaikutukset osaksi hoitoalan arkea digitaalisuutta hyödyntäen.

Korona-pandemia on rajoittanut merkittävästi paitsi muusikoiden ja muiden esiintyvien taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä, myös mahdollisuuksia tuoda taidetta erilaisille hoitoa ja kuntoutusta tarvitseville asiakasryhmille, jotka eivät terveydentilansa tai sijaintinsa vuoksi pääse taidetoiminnan ja kulttuurin äärelle. Kuitenkin kulttuurin ja taiteen yhdenvertainen saatavuus sekä edistäminen osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä on kirjattu lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019).

Musiikilla on havaittu olevan erityisiä hyvinvointivaikutuksia, mutta hoidon piirissä ei usein ole tarvittavaa musiikkialan osaamista. Musiikki voitaisiin ottaa osaksi arjen luovaa hoitotyötä henkilökunnan musiikkiosaamisesta riippumatta hyödyntämällä digitaalisuutta ja moniammatillista yhteistyötä. Digitaaliset musiikkipalvelut ja työkalut edistävät taiteen tasa-arvoista saatavuutta ja parantavat taiteilijoiden työllistymistä koronan kaltoin kohtelemalla musiikkialalla niin pandemia- kuin normaalitilanteessakin.
Musiikista etähoivaa -hankkeessa pyritään tuomaan musiikin hyvinvointivaikutukset osaksi hoitoalan arkea digitaalisuutta hyödyntäen. Musiikki- ja hoitoalojen moniammatillista yhteistyötä edistetään kehittämällä digitaalisia toimintamalleja, joissa musiikin ja hoitoalan ammattilaiset työskentelevät yhdessä hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeessa luodaan alusta, jonka avulla musiikin ammattilaiset voivat kohdentaa digitaalisia musiikkituotteita ja -palveluja eri asiakasryhmille. Hoitoalan ammattilaiset voivat puolestaan käyttää näitä tuotteita ja palveluja työssään ja ottaa yhteyttä musiikin ammattilaisiin moniammatillista yhteistyötä varten. Hankkeessa testataan ja pilotoidaan myös musiikin kuuntelun aikaisia mielialoja seuraavaa ilmaista MuPsych mobiilisovellusta terapiatyön välineenä. MuPsych-sovelluksen avulla terapeutti voi saada todellista tietoa asiakkaan musiikinkuuntelusta, mikä auttaa ohjaamaan asiakkaan musiikin kuuntelua mielialaa tukevaan suuntaan. Lisäksi hankkeessa testataan ja pilotoidaan musiikkiterapian tuloksia tutkitusti arantavan Resonance Frequency Breathing (RFB) periaatteen mukaista rentouttavaa hengitystä ja siihen sävellettävän musiikin käyttöä rentoutumisen ohjaamisessa. Tämän lisäksi kartoitetaan, testataan ja pilotoidaan myös muita rentoutumiseen ja tunnetyöskentelyyn soveltuvia digitaalisia musiikkityökaluja.


Digitaalisia musiikkipalveluja, -menetelmiä ja -työkaluja testataan yhteistyössä musiikin ja hoitoalan ammattilaisten ja opiskelijoiden kanssa, ja pilotoidaan todellisissa hoitotyön konteksteissa. Hankkeen tuloksena hoitotyötä uudistavat digitaaliset musiikkituotteet, -menetelmät ja työkalut on otettu käyttöön ja koulutettu hoitotyön ja musiikin ammattilaisia niiden pariin. Hanke uudistaa hoitotyön käytänteitä, parantaa musiikki- ja hoitoalojen ammattilaisten digitaalista osaamista, sekä edistää taiteen tasa-arvoista saatavuutta ja musiikin ammattilaisten työllistymistä hoitoalalla.