Projekti

More innovation from SME with inter-cluster strategy and RDI projects

Lyhenne
MISICS
Projektityyppi
Muu projekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.8.2013 - 31.12.2014
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Nordic Council of Ministers (NCM)
Projektin kuvaus

Klusterihankkeen tavoitteena on biotalousalan, erityisesti metsäteollisuuden, klusterien strateginen kehittäminen sekä pk-yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojektien edistäminen. Hankkeessa ovat mukana verkostot kolmesta pohjoismaasta. Suomessa hanketta vetää Jyväskylän ammattikorkeakoulun Biotalousinstituutti, Ruotsissa The Paper Province -klusteri ja Norjassa Tretorget -klusteri. Projekti on BSR Innovation Express -hanke, jota rahoittaa Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriö.

Suomessa hankkeen tavoitteena on lisätä biotalousalan pk-yritysten kilpailukykyä ja edistää yritysten kansainvälisten verkostojen rakentamista, osallistuvien klusterien välistä yhteistyötä sekä edistää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Se painottuu verkostoitumisen ja hanketoiminnan edistämiseen sekä tiedonvaihtoon. Hankkeen puitteissa on mahdollista edistää rekrytointiin ja koulutukseen liittyviä toimintoja, jotka lisäävät yritysten kykyä lisätä kilpailukykyä ja laajentaa toimintaansa.

Hanke järjestää verkostoitumistapahtumia, opintomatkoja ja tekee TKI-hankeselvityksiä klusterien jäsenille. Hanke lisää klusterien pk-yritysten hankeyhteistyötä alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Hankkeessa tähdätään konkreettisten uusien kansainvälisten yritysyhteishankkeiden valmisteluun.

Lisätietoja:

Hannariina Honkanen, asiantuntija, 050 432 5820, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti