Projekti

Minä ensin!

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.9.2015 - 31.5.2018
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Miksi hanke toteutetaan?

  • Sosiaali- ja terveyspalveluissa on käynnissä laaja-alainen muutos
  • Sote-henkilöstön työhyvinvoinnin eri osa-alueiden tukeminen on muutoksessa erityisen tärkeää
  • Esimerkiksi mobiilimenetelmät tarjoavat mahdollisuuksia henkilöstön itseohjautuvaan hyvinvoinnin edistämiseen
  • Hanke kytkeytyy Keski-Suomen maakuntastrategiaan vahvistamalla sote-henkilöstön valmiuksia digitaalisten palvelujen hyödyntämisessä
  • Hankkeen avulla tuetaan naisvaltaisen sote-henkilöstön ammatillista osaamista vastaamaan työelämän muuttuvia tarpeita


Hankkeet tavoitteet

  1. Tukea Keski-Suomen sote-henkilöstön psyykkistä ja fyysistä työhyvinvointia ja heidän itseohjautuvaa työhyvinvoinnin edistämistä mobiilityömenetelmien avulla
  2. Vahvistaa omakohtaisen kokemuksen kautta sote-henkilöstön osaamista asiakkaan itseohjautuvan hyvinvoinnin tukemisessa ja erityisesti mobiiliteknologian hyödyntämisessä tähän tarkoitukseen
  3. Luoda uudenlainen, vaiheittainen, työntekijän omakohtaiseen kokemukseen perustuva menetelmä työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämiseen
  4. Lisätä Keski-Suomen sote-henkilöstön verkottumista ja yhteistyötä


Hankkeet toteuttajat, rahoittajat ja kesto:

JAMK/Hyvinvointiyksikkö ja JY/Kasvatustieteiden laitos

Projektipäällikkö Jaana Mäkelä, JAMK

Projektin asiantuntijat:
JAMK: Essi Heimovaara-Kotonen, Kaisa Malinen, Pasi Manninen, Toni Pekkola, Mari Punna, Suvi Salminen, Sanna Sihvonen
JY: Eija Sevón

Hankkeen osarahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR)

Hankkeen kesto 1.9.2015 - 31.5.2018

http://blogit.jamk.fi/minaensin