Projekti

Mikrobitoiminnan rajoittaminen energiahakkeen aumavarastoinnissa (1933)

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.1.2013 - 31.12.2015
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Muu kansallinen
Projektin kuvaus

Hakkeen auma­varastointi ei ole ongelmatonta. Hake on biohajoava raaka-aine ja sillä on taipumusta kompostoitua, mikä johtaa mm. energia- ja materiaalihäviöihin ja kaasupäästöihin. Lisäksi aktiivinen mikrobitoiminta nostaa auman lämpötilaa, jolloin itsesyttymisen riski kasvaa. Tutkimushankkeen tavoitteena on löytää keino(t), jolla energiahakkeen varastointiaumassa ilmeneviä kemiallisia, fysikaalisia ja biologisia prosesseja etenkin mikrobihajoamisen osalta voidaan estää/eristää, rajoittaa tai hallita.

Metsän harvennus- ja päätehakkuutähteiden talteenotto ja hakettaminen energiahakkeeksi voimalaitoksien käyttöön on lisääntynyt ilmakehän CO2-pitoisuuksien vähentämis­tavoitteiden seurauksena. Samanaikaisesti myös energia­hakkeen aumavarastointi on kasvanut. Hakeauman mikrobitoiminnan seurauksena tuottajan tai käyttäjän taloudelliset tappiot voivat olla merkittäviä. Hakkeen pilaantumista ja hakkeen energia- ja materiaalihäviötä on kyettävä vähentämään varastoinnin aikana. Tutkimushankkeessa keskitytään erityisesti kustannustehokkaisiin ja tuotteistavissa oleviin ratkaisuihin, jotka sopivat polttokattiloihin, eivätkä lisää haitallisia kaasu- ja hiukkaspäästöjä polton yhteydessä.

Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö on myöntänyt hankkeelle kolmivuotisen rahoituksen vuosille 2013-2015.


Kysy lisää Miia Jämsén, puh. +358-50-3669 495