Projekti

Metsävaramittaus kunnostamattomissa metsissä

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Metsävaramittaus
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.8.2011 - 30.6.2014
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Projektin tarkoituksena on metsävaratietojen mittaamisen ja hyödyntämisen kehittäminen erityisesti energiapuun korjuussa kunnostamattomista metsistä.

Projektin tuloksina:

  1. on kehitetty puuston mittausmenetelmä tuottaa tiedot mitattavan alan korjuutyön määrästä työlajeittain
  2. koealamittauksilla ja lentokeilauksella saadut metsävaratiedot täydentävät toisiaan ja niiden käsittely on kehittynyt.

Projektin kohderyhmänä ja hyödynsaajina ovat metsänomistajat ja metsäalan toimijat, projektiin osallistuvat yritykset sekä koulutusorganisaatiot henkilöstöineen. Suunniteltavalla ja käyttöönotettavalla mittausmenetelmällä voidaan vaikuttaa myönteisesti kestävään kehitykseen. Sen avulla helpotetaan energiapuuvarannon määrän ja korjuumäärien arviointia käytännössä ja siten edistetään energiapuun korjuuta erityisesti nuorista harventamattomista metsistä.

Vastuullisena toteuttajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja yhteistyökumppaneina Hämeen ammattikorkeakoulu, Suomen
metsäkeskus, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi ry. Rahoittajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013).

Hankkeen ohjausryhmä: Petteri Weckström, Aimo Pellinen, Risto Janhunen, Raito Paananen, Pentti Kaihlaniemi,
Risto Viitala, Vesa Kankaanpää.

Lisätietoja

Petteri Weckström, projektipäällikkö, 040 531 3239, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu