Projekti

Matkalla kalaan

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.9.2019 - 31.8.2021
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on tuoda näkyväksi uusia eri
kohderyhmille suunnattuja ansaintamalleja matkailukalastuksessa sekä auttaa
palveluntuottajia ja sidosryhmiä tunnistamaan matkailukalastuksen
liiketoimintapotentiaali.

Hankkeen keskeinen tulokulma on matkailukalastus.
Perinteinen kalastusmatkailu on suunnattu aktiivikalastajille ja kalastuksen
harrastajille. Matkailukalastus on sen sijaan suunnattu vastaamaan laajemman
matkailupalveluita käyttävän kohderyhmän tarpeita. Asiakkuudet otetaan haltuun
tarjoamalla 'matalan kynnyksen' kalastuselämyksiä jopa ilman ennakkotietoa ja
aiempaa kokemusta kalastuksesta.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Kehittämisyhtiö Witas Oy:n
toteuttama aktivointihanke luo rakenteen matkailukalastukselle ja auttaa eri
osapuolia hyödyntämään matkailukalastuksen liiketoiminta-arvoa oman toimintansa
näkökulmasta. Toimenpiteet auttavat osapuolia jäsentämään liiketoiminnan
vaatimukset korkean jalostusasteen, vientinäkökulman huomioivien
matkailukalastustuotteiden synnyttämiseksi.

Rahoittajana Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto

Projektipäällikkö Andy Kivelä, [email protected] , puh.
0400-865 195 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Rajakatu 35, 40100
Jyväskylä