Projekti

MATKA - Matalan kynnyksen ryhmämuotoinen avokuntoutusmalli nuorille

Rahoitusohjelma

Lyhenne
MATKA
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.2.2018 - 31.12.2020
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
KELA Kansaneläkelaitos
Projektin kuvaus
Hankkeessa kehitetään ja arvioidaan 18–29-vuotiaille työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille suunnattu matalan kynnyksen ryhmämuotoinen avokuntoutusmalli (MATKA). Lisäksi hankkeessa pilotoidaan sosiaalista ja ammatillista toimintakykyä kuvaavia indikaattoreita arvioiva työkalu nuorten ryhmämuotoisen avokuntoutuksen työ- ja arviointivälineeksi. Kehittämishanketta rahoittaa Kela. 


Lisätietoja ja yhteydenotot:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Hankepäällikkö Johanna Moilanen
p. 040 748 1093, johanna.moilanen@jamk.fi

Nuorten Ystävät
Kehittäjäsosiaalityöntekijä Tanja Tervanen
p. 050 365 3096, tanja.tervanen@nuortenystavat.fi

Projektin tulokset

Vuoden 2019 loppuun mennessä MATKA-hankkeessa kehitettiin, pilotoitiin, arvioitiin ja mallinnettiin MATKA-avokuntoutusmalli työ- ja koulutuselämän ulkopuolella oleville nuorille aikuisille. Hankkeen aikana toteutettiin kuusi MATKA-ryhmää. Osana hanketta kehittettiin myös MATKA-itsearviointikysely.
Hankkeen tuloksia julkaistiin hankkeen loppujulkaisuissa, kongresseissa sekä kahdessa tieteellisessä artikkelissa.
Päivitetty 28.1.2020