Projekti

Matadigi - maatalouden digitaaliset verkko-opetusaineistot yrittäjille

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Matadigi
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.11.2018 - 31.8.2020
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus


Hankkeen tavoitteena on muodostaa tiedonvälitysmalleja ja hakea toimivia työkaluja käytettäväksi maatalousyrittäjille kohdennettavassa vuorovaikutteisessa tiedotuksessa. Toimenpiteinä pilotoidaan digitaalisia tiedonvälitysmuotoja hyödyntäen teknologioita, jotka mahdollistavat yrittäjien osallistumisen tapahtumiin ja tilaisuuksiin joustavasti oman työn ohessa ja vuorovaikutuksessa muiden osallistujien sekä asiantuntijoiden kanssa. Yrittäjien tiedontarve on muuttunut perustiedosta yhä keskittyneempään täsmätietoon. Kehittyvän maatalousyrityksen kohdalla monialaiselle yhteistyölle ja tiedolle on tarvetta. Hankkeessa tehdään yhteistyötä eri neuvonta- ja asiantuntijatahojen, yritysten ja maatalousyrittäjien sekä eläinlääkäreiden ja edunvalvontatahojen kanssa.

Hankkeen tuloksena syntyy tiedonvälitysmalleja, jotka tukevat nuorten ja kehittyvien maatalousyrittäjien tarpeita. Keskeistä on vertaistiedon jakamisen mahdollistaminen ja verkostoituminen osana elinikäistä oppimista ja osaamisen kehittymistä.

Hankkeen tuloksista hyötyvät viljelijöiden lisäksi tietoa tarjoavat tahot. He voivat tarjota verkkopohjaiseen vertaistiedonvälittämiseen ja tiedottamiseen sekä materiaalintuotantoon uusilla teknologioilla kehitettyjä malleja eteenpäin. Tulokset saatetaan käyttöön hankealuetta laajemmin ja ne tullaan soveltuvilta osin jakamaan CC-lisenssein, jolloin ne hyödyttävät koulutushankkeita valtakunnallisesti.


Lisätietoja:

Anne-Mari Malvisto, projektiasiantuntija, 040 643 2946, anne-mari.malvisto@jamk.fi,

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti