Projekti

MAJA - Eväitä maatilayrittäjien jaksamiseen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
MAJA
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.9.2012 - 30.9.2014
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
ELY-keskus (maaseudun kehittäminen)
Projektin kuvaus

Tavoitteena on edistää keskisuomalaisten maatalousyrittäjien hyvinvointia ja työssä jaksamista, sekä antaa valmiuksia elämänhallintaan ja yritystoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on myös työolosuhteiden ja työmenetelmien kehittäminen. Maatalousyrittäjät saavat tietoa fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Yrittäjien hyvinvointia selvitellään kyselyllä ja fyysisen kunnon mittauksilla. Näiden alkukartoitusten perusteella selvitetään millaisia työ- ja toimintakyvyn arviointiin käytettäviä menetelmiä tullaan käyttämään.

Maatalousyrittäjille tarjotaan hyvinvointia ja työkykyä parantavia toimenpiteitä kuten terveysliikuntaa, teemapäiviä ja pienryhmätoimintaa. Tämän ryhmämuotoisen toiminnan avulla lisätään yrittäjien työhyvinvointiin, jaksamiseen ja yritystoimintaan liittyvää tietoa. Yritystoimintaa kehitetään työhyvinvointilähtöisesti. Projektin toteutuksessa vahvistetaan niitä verkostoja, jotka tekevät yhteistyötä maatalousyrittäjien kanssa.

Maja-prjekti on Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007–2013 mukainen koulutushanke. Päärahoittaja on Keski-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoja
Minna Haapakoski, projektipäällikkö, 050 307 3066, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Projektin tulokset

Kevään 2013 aikana pidettiin hankkeen aloitustapahtuma, 10 alueellista pienryhmätapaamista (viisi pienryhmää toiminnassa), yksi teemapäivä ja yksi alueellinen tapahtuma. Huhtikuun loppuun mennessä mukaan oli lähtenyt n=43 yrittäjää.
Palaute kaikista tapahtumista on ollut yleisarvosanalla hyvä.