Projekti

MAISA - Maatalouden vesiensuojelun kehittäminen Saarijärven vesistöreitin varrella

Rahoitusohjelma

Lyhenne
MAISA
Projektityyppi
Innovaatioprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.1.2010 - 31.3.2014
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
ELY-keskus (maaseudun kehittäminen)
Projektin kuvaus

Tarkoituksena on edistää maatalouden vesiensuojeluun liittyvän uuden tiedon, tekniikoiden ja innovaatioiden käyttöönottoa Saarijärven vesistöreitin valuma-alueella. Kohderyhmänä ovat maanviljelijät ja yhteistyökumppanit.

Tavoitteina on:

  1. Soveltamalla alan tutkimustietoa tuottaa kohdealueen olosuhteissa ja käytännön mittakaavassa nurmiviljelypelloilla testattua, mahdollisimman reaaliaikaista tietoa karjanlannan eri levitysmenetelmien aiheuttamasta ravinnekuormituksesta valumavesiin. Kuormitusta mitataan ympärivuotisesti jatkuvatoimisilla, veden laadun ja virtaaman mittareilla, joita ei Keski-Suomessa ole aiemmin ollut käytössä;
  2. Löytää ratkaisuja maatilojen vesiensuojeluongelmiin ja edistää mm. pilottisuunnitelmien avulla uusien vesiensuojelumenetelmien käyttöönottoa alueella,
  3. Edistää Keski-Suomen ensimmäisen maatalouden monivaikutteisen kosteikon mallikohteen perustamista ja jatkossa seurata sen vaikutusta em. lannanlevityksen valumavesiin aiheuttaman kuormituksen vähenemiseen,
  4. Selvittää reitin valuma-alueen kuntien lantataseet,
  5. Edistää maatalouden vesiensuojelun uuden tiedon ja tekniikoiden käyttöönottoa tiedottamalla ja levittämällä hyviä käytänteitä.

Vaikutukset näkyvät pitemmällä tähtäimellä maatalouden vesistöön aiheuttaman kuormituksen vähenemisenä Saarijärven reitin valuma-alueella. Projektia rahoittaa Euroopan unionin maaseuturahasto.

Lisätietoja

Tarja Stenman, projektipäällikkö, 040 585 2197, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu