Projekti

Maaseudun muuttuva energiantuotanto

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.10.2020 - 31.12.2022
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
ELY-keskus (maaseudun kehittäminen)
Projektin kuvaus

Maaseudun muuttuva energiantuotanto -hanke on Suomen metsäkeskuksen läntisen palvelualueen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteinen kehittämishanke (1.10.2020 - 31.12.2022), jonka toimialueena on Etelä-Pohjanmaan maakunta. Hankkeen tavoitteena on edistää uusiutuvan energian käyttöä sekä alan yritystoimintaa hankealueella. Keskeisimpänä tavoitteena on metsäenergian käytön lisääminen maakunnassa.  Tavoitteena on myös nostaa maatalouden sivujakeiden hyödyntämisastetta energiantuotannossa. Hankkeen toimenpiteet hillitsevät ilmastonmuutosta, vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja auttavat siirtymään lähemmäksi kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Hanke edistää myös aluetaloutta ja yrittäjien välistä verkostoitumista. Hankkeen kohderyhmänä ovat maa- ja metsätalouden alkutuottajat sekä lämpö-, kone- ja energia-alan yrittäjät.


JAMKin hankeosuuden projektipäälliikkönä toimii

Hannariina Honkanen
yliopettaja
puh. 050 432 5820
sposti: etunimi.sukunimi@jamk.fi