Projekti

Lysti - Luovaa toimintaa sosiaali- ja terveysalalle

Rahoitusohjelma

Lyhenne
LYSTI
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.9.2008 - 31.12.2011
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Tutkimukset ja työelämäselvitykset sosiaali- ja terveysalalta osoittavat, että kulttuurilla, taiteella ja luovuudella tulisi olla merkittävämpi rooli laadukkaiden hoito- ja kuntoutuspalveluiden tuottamisessa ja toteuttamisessa. Systemaattiselle kulttuuriosaamisen hyödyntämiselle on kuitenkin edelleen sekä asenteellisia, tiedollisia että taidollisia esteitä. Näihin haasteisiin pyritään vastaamaan luovan alan toiminnan avulla.Toisaalta luovien alojen toimintaympäristön kehittäminen vaatii verkostojen vahvistamista, strategista suunnittelua ja hyvien käytäntöjen jakamisesta.Verkostoitumisen tulee tapahtua eri tasoilla; alan yritysten välillä, kehittäjätahojen ja julkisen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kesken. 


Luovien alojen yritysten kannalta merkittävää on kasvava väestön ikääntyminen. Kun väestö vanhenee, terveys-ja hoitopalveluiden tarve lisääntyy. Luovien alojen yritykset voivat tuottaa kasvumahdollisuuksia terveyttä edistäville ja ennalta ehkäiseville palveluille. Samoin kohdistuu muutoksia työhön ja ihmisten henkisiin voimavaroihin. Asiantuntijoiden merkitys ja työelämän moniosaamisen tarve kasvaa myös luovalla alalla. Tämä tuo mahdollisuuksia luovien alojen hyödyntämiselle, palveluille ja yritysten kasvulle. 

Näihin tarpeisiin pyritään vastaamaan ennakoivasti LYSTI-hankkeen avulla. Projektin päätavoitteena on edistää luovan toiminnan menetelmien hyödyntämistä ikääntyneiden, psykiatristen potilaiden ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden hoito- ja kuntoutustyössä. Hankkeessa kehitettävät uudet tuotteet ovat henkilöstön kehittämisen koulutus- ja työnohjausmalli, luovia menetelmiä hyödyntävä asiakasryhmän ohjausmalli, henkilöstön luovan toiminnan menetelmien työkalupakki, luovan ja sosiaali- ja terveysalan yhteinen aikuiskoulutuspaketti ja luovien alojen mahdollisuudet -tietopaketti yritystoiminnan kehittäjille ja päättäjille.

Hankkeen vaikutuksena on työmarkkinoilla tarvittavan osamisen paraneminen, koulutuksen työelämävastaavuuden lisääntyminen, toimintaympäristön uudenlaisten työtapojen ja palvelumallien käyttöön ottaminen, luovan alan tiedon lisääminen kehittäjillä ja päättäjillä ja luovan toiminnan menetelmien pysyvä hyödyntäminen.

LYSTI- hankkeessa ovat mukana hallinnoija Jyväskylän ammattikorkeakoulun lisäksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Juurikkaniemen sairaala, Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen pitkäaikaishoito ja Väinönkadun palvelukeskus, Viitakodit ry, Telkänpesän palvelukeskus sekä asiantuntijatahona Eino Roiha Säätiö.