Projekti

Luovalla osaamisella rakennemuutoksesta resurssiviisauteen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Luova kiertotalous
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
11.9.2017 - 31.8.2020
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Keski-Suomen maakuntastrategian yksi ajankohtaisimmista, alueellisista kehittämiskohteista on biotalous. Uusien biomateriaalien hyödyntäminen on vielä toistaiseksi ollut marginaalista, vaikka uudet biomateriaaleja ja tekniikoita voitaisiin kokeilla ja hyödyntää nykyistä tehokkaammin luovilla aloilla. Usein käytännön haasteena on se, että bio- ja kiertotalousalojen toimijoiden ja koulutusorganisaatioiden väliset tiet eivät kohtaa. Hanke kokoaakin erilaisia bio- ja kiertotalousalojen toimijoita yhteen. Hankkeen osatoimijoita ovat Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (koordinaattori) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ja muita toimijoita Artranta Ry, Suomen Punainen Risti Ry Länsi-Suomen piiri Ry, Taito Keski-Suomi Ry sekä Sellusta Finland Oy (Sukarwood™) ja Spinnova Oy.

Luova kiertotalous -hankkeessa kehitetään Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kiertotalousosaamista, siihen liittyviä innovointi- ja tuotekehitystaitoja sekä työelämässä tärkeitä tiimiyrittäjyys- ja työelämäyhteistyövalmiuksia. Hankkeen ytimen muodostavat koulutuskokonaisuudet, työpajat ja tuotekehitysprojektit, joissa hyödynnetään keskisuomalaisia, uusia bio- ja turvepohjaisia materiaaleja sekä kiertotalouden sivutuotteita ja jätevirtoja. Hankkeessa tuetaan luovien alojen ammatillisen koulutuksen ja tekniikan alojen ammattikorkeakouluopiskelijoiden työllistymistä ja yrittäjyyttä sekä työelämäyhteyksien ja yritysyhteistyön syntymistä. Hankkeen aikana molempien alojen opiskelijat perustavat tiimimäisiä yhteisyrityksiä, mikä lisää vuorovaikutusta eri koulutustasojen välillä ja tukee opiskelijoiden yrittäjävalmiuksia sekä madaltaa luovien alojen opiskelijoiden kynnystä hakeutua valmistumisen jälkeen korkeakouluopintoihin.

Hankkeen toteutus jakautuu kolmeen työpakettiin, joista ensimmäisen pääsisältö on luovien alojen ammattiopisto- ja teknisen alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden bio- ja kiertotalousosaamisen kehittäminen. Koulutuksissa ja työpajoissa sekä oppilaitos- ja yritysvierailuilla tutustutaan biomateriaaleihin, tuotekehitystyöhön sekä nykyaikaisiin valmistusmenetelmiin ja ohjelmistoihin kuten 3D, CNC, lasertyöstö. Toinen työpaketti painottuu opiskelijoiden tiimiyrittäjyysvalmennukseen ja innovaatiotaitojen kehittämiseen. Monialaisissa tiimeissä kohtaavat luovien alojen sekä biotalous- ja liiketalousalojen osaaminen. Kolmannessa työpaketissa paneudutaan tuotteiden ideointiin, kehittämiseen ja protoiluun sekä innovaatioiden tuotteistamiseen, tuotannollistamiseen ja kaupallistamiseen yhteistyössä muotoilijoiden kanssa.

Kaikki hankkeen aikana toteutettavat tietoiskut, lyhytkurssit ja työpajat kuten hackhaton sekä avoimet seminaarit kehittävät hanketoimijoiden osaamista, tarjoavat luontevan, käytännönläheisen ja monialaisen sekä toimiala- ja organisaatiorajoja rikkovan tavan tehdä työelämälähtöistä yhteistyötä. Monialaisen työskentelyn lopputuloksena syntyy uusia tuoteideoita ja tuotteita, yhteistyöverkostoja, innovaatiopolkumalli ja monialainen yrittäjyyspolku -valmennusmalli sekä vaihtoehtoisia, yksilöllisiä opinpolkuja. Hankkeen aikana syntyneet mallit ja toimintatavat sisällytetään osaksi uudistuvia opetussuunnitelmia, ja saadut kokemukset kootaan kolmeksi julkaisuiksi. Hanketiedottamisessa ja - viestinnässä hyödynnetään digitaalisten, kaikille avointen jakelukanavien tarjoamia mahdollisuuksia.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Sirpa Vauhkala Gradiasta ja JAMKin yhteyshenkilöitä ovat Biotalousinstituutista Kirsi Knuuttila (kirsi.knuuttila@jamk.fi; 040 776 8880) ja Tiimiakatemiasta Essi Silvennoinen (essi.silvennoinen@jamk.fi, 040 642 1737)