Projekti

Luontolähtöinen työllistäminen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Luonto
Projektityyppi
Valmistelu- tai esiselvitysprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.2.2014 - 30.9.2014
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Työllistämisen uusia mahdollisuuksia tunnistetaan luonto- ja eläinlähtöisestä toiminnasta sekä maatiloilta (Green Care työllistäminen). Projektissa kartoitetaan erilaisten toimijoiden mahdollisuuksia ja kiinnostusta kehittää oman toimintansa rinnalle työllistymistä tukevia palveluita ja toimintaa.

Projekti toteutetaan perehtymällä olemassa oleviin luontolähtöisiin toimintatapoihin. Projekti kiertää puutaha- ja hevosalalla, lähiruokapiireissä ja maatiloilla, kunnissa ja yhdistyksissä, jotka ovat kiinnostuneita luontolähtöisestä toiminnasta ja työllistämisestä. Toimijoiden ja työnhakija-asiakkaiden kanssa haetaan palvelun sisältöä ja paikkaa työllistymisen polulla. Näin tunnistetaan Green Care toiminnan sovelluksia ja arvioidaan Green Care menetelmien sisältöjä ja uusia soveltamismahdollisuuksia. Arviointiin osallistuvat toimialojen toimijat, henkilöasiakkaat ja asiantuntijat työvoiman palvelukeskuksesta ja kuntakokeilusta.

Projektin tuloksena syntyy raportti, jossa esitellään luontolähtöisen työllistämisen ja työhön kuntoutumisen mahdollisuuksia Jyväskylän seudun yrityksissä, kunnissa ja 3. sektorilla. Raportissa arvioidaan mahdollisten henkilöasiakkaiden tarvelähtöistä soveltuvuutta luontolähtöiseen aktivointiin ja työllistämiseen sekä toimijoiden Green Care työllistämiseen liittyvää koulutustarvetta.