Projekti

Luomuliiketoiminnan kehittäminen Keski-Suomessa

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Maksullinen koulutus tai muu palvelu
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.8.2016 - 31.12.2019
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Luomuliiketoiminnan
kehittäminen Keski-Suomessa koulutushankkeen tarkoituksena oli koulutuksen
avulla konkreettisesti ja käytännössä kehittää
ja edistää keskisuomalaisten
luomutoimijoiden ja luomutoimijoiksi haluavien liiketoimintaa ja yhteistyötä
pellolta pöytään sekä monipuolistaa ja tuottaa
lisää luomuyrittäjiä, -tuotteita ja –tietoutta
markkinoille. Koulutukset antavat omilta aihealueiltaan kokonaisnäkemyksen
hyvistä käytännöistä ja tarvittavista toimenpiteistä. Koulutuksista kerätään
digitaalisia kokonaispaketteja, joista myös koulutukseen osallistumattomat
saavat käsityksen mitä ja miten tehdään.

Luomuviljelijöitä ja luomujatkojalostajia, niin
nykyisiä kuin potentiaalisia uusia luomutoimijoita
, koulutettiin pienryhmissä, pellonpiennarpäivissä,
opintomatkoilla ja itseopiskellen verkko-opinnoissa. Koulutusmateriaaleiksi
koottin, tuotettiin ja jaettiin uusinta tutkimus- ja kokemusperäistä tietoa sekä
hyviä käytänteitä. Koulutusaihepiirejä ovat erikois- ja peltokasvit, siementuotanto, kotieläintuotanto ja luomumansikan
viljely sekä tuotekehitys, jatkojalostus ja markkinointi
.

Koulutushanketta veti Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja se toteutettiin yhteistyössä ProAgria Keski-Suomen
sekä Luonnonvarakeskuksen kanssa.
Hankkeen rahoittiKeski-Suomen ELY-keskus Euroopan kehittämisen
maatalousrahastosta.

Lisätietoja: Projektipäällikkö
Hilkka Heikkilä +358 50 430 8407, hilkka.heikkila@jamk.fi