Projekti

Lookout – osaamisen uudet suunnat -täsmävalmennus luovan alan ammattilaisille koronakriisistä selviytymiseen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Lookout
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.8.2021 - 31.8.2023
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

COVID-19-kriisi on merkittävästi heikentänyt taide- ja
kulttuurialan ja laajemmin luovan alan opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia.
Lookout-hankkeen keskeisin tavoite on löytää vastavalmistuneille ja loppuvaiheen
opiskelijoille uudenlaisia työllistymisnäköaloja sekä oman alan ulkopuolelta
että opiskelijoiden oppilaitokset ylittävän verkostoitumisen ansioista
syntyneissä uusissa yrityksissä, osuuskunnissa ja yhteisöissä. Luovan alan toimijoilla on paljon kartoittamatonta potentiaalia ja annettavaa myös taide- ja
kulttuurikentän ulkopuolisille toimialoille. Hanke vie luovan alan osaamista
Keski-Suomen strategisille kehittämiskärkialoille: biotalouteen, digitalouteen,
osaamistalouteen, hyvinvointitalouteen ja matkailuun, erityisesti kyseisten alojen
PK-yrityksiin.

Hankkeen keskeisiä toimenpiteitä ovat: opiskelijoille
suunnatut valmennustyöpajat, kehittämiskärkialojen PK-yritysten ja opiskelijoiden
(luova ala ja kärkitoimialat) törmäyttäminen, uusia työllistymismuotoja ja
toimintamalleja kartoittava/arvioiva selvitystyö, työmarkkinatempaus,
toimenpiteiden seuranta ja arviointi sekä toiminnan juurruttaminen.  

Hankkeen tuloksina syntyy uusia työ- ja
harjoittelumahdollisuuksia Keski-Suomen kehittämiskärkialoilta. Lisäksi
luovalta alalta valmistuneet ja valmistumassa olevat opiskelijat eri
oppilaitoksista oppivat sanoittamaan ja tuotteistamaan osaamistaan,
verkostoituvat keskenään ja kärkitoimialojen opiskelijoiden kanssa, minkä
seurauksena syntyy uusia yrityksiä, osuuskuntia ja työllistymistä helpottavia
yhteisöjä.

Hankkeen toteuttavat neljä luovan alan kouluttajaa: Humak
(kulttuurituotanto), Gradia (taideteollisuusala, media- ja kuva-ala, tekstiili-
ja muotiala sekä musiikkiala), Jyväskylän yliopisto (Musiikin, taiteen ja
kulttuurin tutkimuksen laitos sekä Kulttuurit muuttuvassa maailmassa
tutkinto-ohjelma) ja JAMK (musiikkipedagogiikka ja varhaisiän musiikkikasvatus).


Lisätiedot:
Projektikoordinaattori
Eeva Oksala
eeva.oksala@jamk.fi
050-5952389