Projekti

Levien hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen Keski-Suomessa. (1989)

Rahoitusohjelma

Lyhenne
LEEVI
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.10.2015 - 30.6.2016
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Keski-Suomen kehittämisrahasto
Projektin kuvaus

Fossiilisten energialähteiden ehtyessä sekä
ilmastonmuutoksen myötä biomassapohjaiset energianlähteet ovat kasvavan
kiinnostuksen kohteena. Levät voivat teoreettisten laskelmien mukaan tuottaa
biomassaa nopeammin kuin maalla elävät kasvit. Leväkasvattamot voidaan
sijoittaa ruoantuotantoon kelpaamattomille maa-alueille tai mereen. Tämän
toteutettavuusselvitys-hankkeen tavoitteena on valita mikä/mitkä
sovelluskohteet levien hyödyntämisessä olisivat kustannustehokkaimpia ja
toteutuskelpoisimpia sekä voisivat luoda uusia innovaatioita ja
liiketoimintamahdollisuuksia Keski-Suomessa. Hankkeessa kartoitetaan
keskisuomalaisten yritysten ja tutkimuslaitosten kiinnostusta ja halukkuutta
lähteä mukaan kehittämään leviin perustuvaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Hankkeen tuloksena saadaan selville uuden,
tulevaisuudessa mahdollisesti maapallon merkittävimmän biomassavarannon eli
levien, hyödyntämismahdollisuuksia Keski-Suomessa. Lisäksi hankkeen tuloksena
lisätään ja tiivistetään yhteistyötä pk-yritysten, kehittämisyhtiöiden sekä
tutkimus- ja kehittämislaitosten välillä.