Projekti

LEPE - Liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet: käsiteanalyysistä kentille

Rahoitusohjelma

Lyhenne
LEPE
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.9.2022 - 31.5.2024
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

Vastuullisuuden ja eettisyyden teemat ovat nousseet viimeisten vuosien aikana entistä keskeisimmiksi liikuntapolitiikan sisällöiksi. Tässä hankkeessa tarkastellaan ilmiötä sekä dokumenttien että järjestötoimijoiden omien tulkintojen ja arjen kokemusten avulla. Hankkkeen tavoitteena on analysoida 1) miten eettisyys käsitteellistetään liikunnan politiikkadokumenteissa ja liikuntajärjestöjen eri toimijatasoilla ja 2) miten eri käsitteet eletään todeksi arjen käytännöissä. Kohderyhmänä ovat valtakunnalliset liikuntajärjestöt ja paikalliset urheiluseurat. Aineistona käytetään liikuntapoliittisia asiakirjoja ja haastatteluja. Tutkimalla eri toimijoiden näkemyksiä eettisyydestä ja vastuullisuudesta voidaan tuottaa synteesi hallinnon ja strategisen tason käsitysten konkrestisoitumisesta käytännön liikunta- ja urheilutoiminnassa. Havaintoja ja tuloksia voidaan hyödyntää liikuntapolitiikan suunnittelussa, arvionnissa ja strategisessa ohjaamisessa sekä sovellettuna esimerkiksi alan koulutuksissa ja johtamistyössä.  

Projektin yhteyshenkilöt
Kati Lehtonen
Johtava tukija (ma), dosentti
Likes, Hyvinvointiyksikkö
[email protected]

Samuli Oja
Tutkija
Likes, Hyvinvointiyksikkö
[email protected]