Projekti

LäSä - Lämpösähköiset ratkaisut energiatehokkuuden lisääjinä

Rahoitusohjelma

Lyhenne
LäSä
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.11.2020 - 31.8.2022
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Projektin kuvaus


Suomessa kokonaisenergiankulutus on vuositasolla noin 380 TWh. Samana aikana hukkalämpönä savukaasuissa, lauhdevesissä ja poistohöyryinä hukataan yli 50 TWh:n edestä tuotettua energiaa. Energiatehokkuuden parantamisen ja vähähiilisen energiantuotannon kehittämisen kannalta keskeinen kohde on hukkalämpöjen hyötykäytön lisääminen. Sähkön tuottaminen lämmöstä niin sanotulla lämpösähköisellä menetelmällä (Seebeckin ilmiö) on jo kauan tunnettu, mutta sen kehittäminen todelliseksi energiatehokkuutta parantavaksi ratkaisuksi on saanut vasta viime aikoina vauhtia.

Tähän on syynä energiatehokkuusvaatimusten kasvun ohella nopeasti kehittyvä materiaalitekniikka, jonka avulla on mahdollista saavuttaa järjestelmässä entistä parempia hyötysuhteita ja teknis-taloudellisia suorituskykyjä. Erityisesti puolijohteiden ja nanopinnoitteiden kehittämisen avulla voidaan löytää uusia ratkaisuja. Energia-alan markkinat ovat kovassa muutospaineessa vähähiilisyyden vaatimusten vuoksi. Tämä pakottaa energiantuottajat hakemaan entistä parempia ratkaisuja järjestelmiensä tehostamiseksi. Pohjoisen Keski-Suomen energiatekniikan kehittäjien ja valmistajien, mutta myös energiantuottajien, tulee hakeutua entistä tiiviimmin mukaan kansainvälisiin kehittämisaaltoihin pystyäkseen tarjoamaan markkinoille kilpailukykyisiä tuotteita ja vähentääkseen energiantuotannon päästöjä.

Tämän projektin tavoitteena on edistää uusiin materiaaleihin perustuvien lämpösähköistä ilmiötä hyödyntävien sovellusten synnyttämistä. Hankkeessa perehdytään lämpösähköiseen ilmiöön perustuvien ratkaisujen viimeisimpiin kehitysaskeleisiin ja haetaan niistä soveltamismahdollisuuksia. Mukaan kytketään seutukunnan energia-alan toimijoita, niin laitevalmistuksen kuin energiahuollon puolelta. Hankkeessa tehdään kirjallisuusselvitys tutkimustuloksista ja analyysi soveltamismahdollisuuksista sekä hankitaan omakohtaista kokemusta ja osaamista uusista ratkaisuista testaamalla lupaavimmiksi havaittuja sovelluksia laboratoriossa ja valituissa käytännön olosuhteissa. Tällä lisätään osaamista ja yhteistyötä sekä luodaan pohjaa uusille lämpösähköiseen ilmiöön perustuville tuotteille ja ratkaisuille.

Hankkeen tuloksena osaaminen ja tietämys lämpösähköiseen ilmiöön perustuvista energiaratkaisuista lisääntyy projektin toteuttajien ja kohderyhmien keskuudessa sekä yhteydet kansallisiin ja kansainvälisiin merkittäviin alan kehittäjiin vahvistuvat.

Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sen yksiköt Biotalousinstituutti ja Teollisuustekniikka.

Toteutuksessa yhteistyötä tekee kaksi energiatekniikkaa valmistavaa ja kaksi energiaa tuottavaa yritystä Pohjoisesta Keski-Suomesta. Niiden rooli on erityisesti demonstraatioiden toteuttamisessa, mutta myös sparraajina sovelluskohteita arvioitaessa. Tuloksia ja soveltamismahdollisuuksia esitellään alan toimijoille työpajassa, julkaisujen avulla ja muun viestinnän kautta.

Projektipäällikkönä on Markku Paananen
etunimi.sukunimi(at)jamk.fi
+358 400 121989