Projekti

Lapsen tukena: Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta lapsi- ja perhesosiaalityössä

Lyhenne
LATU
Projektityyppi
Tutkimusprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.1.2021 - 31.12.2022
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Sosiaali- ja terveysministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

LATU-hankkeessa tarkastellaan kahta tyypillistä lapsi- ja perhesosiaalityön tukimuotoa eli tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa. Hankkeessa tuotetaan valtakunnallista perustietoa tukitoimista. Lisäksi tutkitaan tukisuhteiden laatua lasten kanssa, sekä tukitoimien vaikutusten arviointia lapsi- ja perhesosiaalityön ammattilaisten, lasten perheiden sekä tukihenkilöiden ja tukiperheiden kanssa.

LATU-hankkeen metodologinen lähtökohta on osallistava tutkimus, joka tarkoittaa tutkittavien kanssa tehtävää yhteistyötä. Tutkittavat eivät ole vain tuottamassa tietoa tutkimuksen tarpeisiin, vaan he ovat mukana myös tuotetun tiedon analysoinnissa ja arvioinnissa. Hankkeessa hyödynnetään eKoutsi-mobiilipäiväkirjaa TukiMittari-arviointimenetelmän pilotointiin lasten kanssa. Pilotoitava arviointimenetelmä tuottaa tietoa siitä, miten tukisuhteen laatua voidaan arvioida toiminnan aikana, miten tukitoimien vaikutuksia lasten hyvinvointiin voidaan tunnistaa ja tutkia sekä millaisia vaikutukset voivat olla. Tutkimushanke vahvistaa lastensuojelun vaikuttavuuden ja vaikutusten tutkimista asettamalla lasten hyvinvointitiedon tutkimuksen keskiöön.

LATU-hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (hankkeen johtaja dos., yliopistonlehtori Johanna Kiili) ja osatoteuttaja Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö (osahankkeen johtaja dos., vanhempi tutkija Kaisa Malinen).

Lisätietoja: vanhempi tutkija, Kaisa Malinen, kaisa.malinen(a)jamk.fi