Projekti

Lammastalouden tuotannontekijät

Rahoitusohjelma

Lyhenne
LaTu
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.10.2019 - 31.12.2021
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus
Lammastalouden tuotannontekijät -koulutushankkeen tavoitteena on hankealueen lammastalouden tuotannon sekä lampureiden osaamisen kehittäminen kilpailukykyä edistävästi. Hanke toimii Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan alueella ja sitä toteuttavat yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa.

Hankkeen toimenpiteinä järjestetään erilaisia koulutuspäiviä, pienryhmiä,
opintomatkoja, tilatutustumisia ja webinaareja, jotka sopivat
kohderyhmän tarpeisiin toiminnan kehittämisessä ja yritystoiminnan
edistämisessä. Hankkeessa tuotetaan myös digitaalisia koulutusmateriaaleja, esimerkiksi opetusvideoita. Hankkeen järjestämät koulutukset antavat omilta aihealueiltaan kokonaisnäkemyksen hyvistä käytännöistä ja tarvittavista toimenpiteistä. Koulutusmateriaaleiksi kootaan, tuotetaan ja jaetaan uusinta tutkimus- ja kokemusperäistä tietoa sekä hyviä käytänteitä. Erilaisten koulutuskokonaisuuksien ja -toteutusten avulla edistetään lampureiden yhteistyötä, ratkotaan tuotantoon liittyviä tuotantoteknisiä ongelmia ja opintomatkojen kautta benchmarkataan hyviä käytänteitä niin kotimaasta kuin ulkomailta.

Hankkeen koulutusteemoja ovat lampaiden ruokinta, peltoviljely, talous ja markkinointi, lampaiden hyvinvointi, jalostus sekä muut lammastalouden tuotteet, ympäristöarvot ja lampurin hyvinvointi. Hankkeen aikana on tavoitteena järjestää yhteensä 10 koulutuspäivää, 20 pienryhmätapaamista, yksi opintomatka Ruotsiin ja yksi Suomeen sekä webinaareja.


Hanke toimii ajalla 1.10.2019 - 31.12.2021. Lisätietoja:
Marianne Reinikka, projektipäällikkö, 040 183 7085, marianne.reinikka(at)jamk.fi
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Biotalousinstituutti

Projektin tulokset

Koronapandemiasta huolimatta Lammastalouden tuotannontekijät -koulutushanke saatiin vietyä läpi onnistuneesti. Hankeaikana järjestettiin yhteensä 63 erilaista koulutustapahtumaa, joihin osallistui yhteensä noin 200 henkilöä eri puolilta Suomea.

Koulutuspäivien, webinaarien, pienryhmien ja tilavierailuiden lisäksi hanke tuotti opetusmateriaalia, tietokortteja ja opetusvideoita, jotka ovat saatavilla osoitteessa www.aitomaaseutu.fi/latu. Lammastietouden lisäksi hanke on parantanut lampureiden digitaitoja, koska koronapandemian takia suuri osa koulutuksista järjestettiin etäkoulutuksina verkossa. 19.1.2022