Projekti

Lähiruokaa resurssiviisaasti julkisille keittiöille

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Muu projekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
24.3.2014 - 15.12.2014
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Sitra
Projektin kuvaus


Lähiruokaa resurssiviisaasti julkisiin
keittiöihin
-hankkeella pyritään helpottamaan lähiruoan käyttöä julkisissa
ammattikeittiöissä. Tässä Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoimassa pilottihankkeessa
ovat mukana Jyväskylän kaupungin liikelaitos Kylän kattaus, Jyväskylän
hankintakeskus ja pilottikohteena Vesangan päiväkoti-koulu. Muita toimijoita
ovat Komppa-Seppälän tila, Lähi- ja luomuruokaosuuskunta Mukulaari, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT ja
Keski-Suomen kalatalouskeskus ry.


Hanke on osa Sitran ja Jyväskylän
kaupungin yhteistä Kohti resurssiviisautta -hankekokonaisuutta.  Tavoitteisiin pyritään selvittämällä
hankinnallisia esteitä liittyen saatavuuteen, hankintahintaan ja
logistiikkaan sekä pyrkimällä poistamaan ne yhteistyössä hankintakeskuksen,
verkko-tukkukauppatoimijan ja tuottajien kanssa.


Lähiraaka-aineisiin pohjautuvan reseptiikan
ja tuotekehittelyn toteuttaminen
tapahtuu yhteistyössä tuottajien,
ammattikeittiön ja loppukäyttäjien kanssa. Tavoitteena on lisäksi tehdä lähiruoan
aluetaloudelliset vaikutukset näkyviksi
päättäjille. Saatavuusongelmat
julkisille ammattikeittiöille liittyvät myös paikallisen tuotannon volyymeihin.
Pienten erien hankinta hajautetusti ympäri maakuntaa asettaa suuret haasteet
raaka-aineiden kilpailutukselle, hankinnalle ja toimituksille. Ammattikeittiöillä
ei ole resursseja etsiä ja tilata tuotteita erikseen useilta toimittajilta,
samoin tuotteiden vastaanoton tulee tapahtua tehokkaasti mahdollisimman vähissä
toimituserissä. Myös jalostusastetta tulee nostaa, sillä ammattikeittiöt eivät
voi ottaa vastaan multajuureksia tai perkaamatonta, pyöreää kalaa. Hankkeessa
hyödynnetäänkin verkostomaista toimintaperiaatetta ja
nettikauppajärjestelmää
sekä luodaan logistisia ratkaisuja
paikallisesti tuotettujen raaka-aineiden
saamiseksi riittävän kustannus- ja työaikatehokkaasti myös julkisten
keittiöiden käyttöön.


Sitran tavoitteiden mukaisesti
alueellisella resurssitehokkuudella haetaan lisää ekologista kestävyyttä siten,
että hyödyt näkyvät myös taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin
paranemisena. Energiatehokkuutta muun muassa kuljetuskustannusten osalta
parantamalla ja päästöjä vähentämällä kohennetaan paikallistaloutta ja
kasvatetaan omavaraisuutta. Lähi- ja luomuruoan arvostus ja selvä kysynnän
kasvu luovat puolestaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia hyödyntämättömien
raaka-aineiden ja yhteistyön osalta. Hankkeessa luodaan monistettava
toimintamalli särkijalosteen ja porkkanan tuotantoketjusta.
Samalla
tarkastellaan särkijalosteen ympäristövaikutuksia elinkaarilaskelmien
avulla.

Lisätietoa hankkeesta: projektipäällikkö Leena Pölkki, leena.polkki@jamk.fi,
puh. 050 4011 894

Projektin tulokset

5/2014 - viestintäsuunnitelma valmis
5/2014 - tiedotteet: Helsingin Sanomat, RuokaSuomi -tiedotelehti, Jyväskylän kalamarkkinat, keskisuomalaiset mediat

4-5/2014 - särkireseptiikan tuotekehitystyö valmis (Jamk)
6/2014 - särkireseptiikan vakiointi alkuun (Ristonmaan ateriakeskus/Kylän kattaus)