Projekti

KUURA - Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä

Rahoitusohjelma

Lyhenne
KUURA-hanke
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Monialainen kuntoutus
Toteutusaika
1.3.2020 - 28.2.2023
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus
Jyväskylän ammattikorkeakoulu on käynnistänyt yhdessä Työterveyslaitoksen, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston kanssa valtakunnallisen STM:n tukeman ja Euroopan sosiaalirahaston osarahoittaman kolme vuotisen Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä, KUURA-hankkeen.

Hankkeen tarkoituksena on kehittää työpaikan toimijoiden, työterveyshuollon, kuntoutuksen palveluntuottajien ja terveydenhuollon ammattilaisten joustavaa organisaatioiden rajat ylittävää moniammatillista yhteistyötä ja työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista sekä pyrkiä myönteisiin työuravaikutuksiin. Hankkeen päätavoitteena on luoda kokonaisvaltainen työhön kytkeytyvän kuntoutuksen valmennusohjelma ja sen osana työn muokkauksen toimintamalli.

Hankkeen aikana tuotetaan ja mallinnetaan toimintakäytäntöjä saumattomien kuntoutumisprosessien tueksi yhteistoiminnallisen kehittämistyön keinoin, jotta työikäisten kuntoutustarve osattaisiin havaita mahdollisimman varhain ja sen pohjalta rakentaa saumaton ja oikea aikainen kuntoutumisprosessi sekä työhön kytkeytyvä kuntoutus osattaisiin nykyistä paremmin nivoa henkilöstön työkyvyn tukemiseen.

Hanke toteutetaan alueellisissa kehittämisryhmissä, jotka tuottavat ja pilotoivat uusia käytänteitä ja verkottuvat keskenään jakaen osaamista ja kehitettyjä toimintatapoja. Kehittämistyö yhdistää toimijat, rakentaa yhteistä ymmärrystä, vahvistaa osaamista ja tukee hyvien käytäntöjen levittämistä. Valmennusohjelma ja työn muokkauksen toimintamalli levitetään työpaikkojen, työterveyshuoltojen ja kuntoutuksen ammattilaisten käyttöön.

Hankkeen toimintaan osallistuvat myös Työeläkevakuutusyhtiöt. He motivoivat työhön kytkeytyvän kuntoutuksen kehittämisestä kiinnostuneita eri kokoisia, eri toimialoilla toimivia yritysasiakkaitaan mukaan hankkeeseen.  Näin yritykset ja työterveyshuollon toimijat osallistuvat hanketyöhön ja kehittävät omaa toimintaansa.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Anja Tanttu, puh 040 756 3662

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jamk.fi