Projekti

Kulttuuripalvelut saavutettavaksi matkailijoille - kulttuurimatkailureittien kehittäminen (221003)

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.5.2017 - 30.4.2018
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus


'Kulttuuripalvelut saavutettavaksi matkailijoille - kulttuurimatkailureittien kehittäminen' -hankkeen tavoitteena on matkailuteiden ja kulttuuristen reittien kulttuurisisältöjen ja matkailupalvelujen kehittäminen yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja osaamisverkostojen kanssa. Kulttuurin ja luovien alojen toimijoita rohkaistaan yhteistyöhön matkailualan kanssa. Sisältöosaaminen sekä kulttuurisia ja luovia aloja yhdistävä palvelumuotoilu luovat uudenlaisia työmahdollisuuksia. Samalla kulttuurimatkailun sisältötuotanto rikastuu perustuen paikallisiin arvoihin ja osaamiseen.


Monialainen verkostoituminen ja ansaintalogiikan rakenteiden kehittäminen tukevat myös reittitoiminnan jatkuvuutta.Yhteinen valmennusprosessi tähtää kansallisten toimijoiden kouliintumiseen myös kansainväliseen toimintaan, esimerkiksi osallistumaan jäsenenä Euroopan neuvoston kulttuurireitteihin ja /tai hyödyntämään tässä toiminnassa kehitettyjä hyviä käytäntöjä ja osaamista. Erityistavoitteena on arkkitehtuuri- ja muotoilureittiin tähtäävän verkostoitumisen tukeminen.


Hanke toteuttaa neljä työpajaa ja yhden avoimen julkistamistilaisuuden laajemman kulttuurimatkailun toimijoita keräävän tapahtuman yhteydessä. Työpajoissa kehitetään kulttuurimatkailun sisältöjä ja työstetään sitä varten paikalliselle osaamiselle, luovan talouden hyödyntämiselle sekä matkailu- ja kulttuuriyrittäjyydelle yhteistä toimintaalustaa. Niiden valmisteluun ja toteutukseen osallistuu kulttuurialan ja kulttuurimatkailun toimijoita niin paikallistasoilta kuin kansallisista verkostoista ja organisaatioista.


Hankkeen tuloksena syntyvä reittitoiminnan opas jäsentää ja mallintaa ratkaisuja reittitoiminnan verkostoitumiseen ja toiminnan jatkuvuuteen liittyviin haasteisiin. VERKKO-OPAS sijoitetaan visitfinland.fi -portaaliin Culture Finland – ja JAMK sivuille, kulmat.fi -sivustolle ja pdf /linkkiä jaetaan hankepartnereille ja kulttuurimatkailun kehittäjille.