Projekti

Kotopaikka2 - Kotoutumisen paikalliset prosessit haltuun

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Kotopaikka2
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.9.2020 - 31.8.2023
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus
Kotopaikka2-hanke jatkaa Kotopaikka-hankkeessa (1.3.2017-31.7.2019) tehtyä työtä, ja vastaa havaittuihin jatkokehittämisen tarpeisiin kohdekuntien tavoitteellisen maahanmuuttotyön kehittämiseksi ja maahanmuuttajan työllistymisen edistämiseksi.

Maahanmuuttotyön tavoitteellisuutta kunnissa kehitetään kuntien päättäjille, työnantajille, työpaikalla maahanmuuttajia perehdyttäville sekä kunnissa maahanmuuttajien työllistymistä ohjaaville toimijoille suunnattujen monikulttuurisuusosaamisen kehittämisen koulutusten ja mm. kehittävän vertaiskäynnin ja mentoroinnin keinoin. Tämän lisäksi kunnissa kehitetään maahanmuuttotyön johtamista ja strategiaprosesseja konsultatiivisesti fasilitoidun työskentelyn keinoin.

Maahanmuuttajien työllistymistä kunnissa edistetään 5-vaiheisen toimintamallin kautta, alkaen maahanmuuttajien ja työnantajien rekrytointivaiheesta, edeten maahanmuuttajien kartoitus- ja ohjausvaiheen kautta työpaikkojen mentoreiden valmennusvaiheeseen. Työnantajien ja maahanmuuttajien kohtaamisvaiheessa työnantajat ja työtehtävät sekä maahanmuuttajat kohtaavat ja esittäytyvät, edeten perehtymisen vaiheeseen, jossa työhön tarkemman tutustumisen ja perehtymisen kautta mahdollistuu työn ja tarvittavan osaajan kohtaaminen. 

Toimenpiteet kohdistuvat erityisesti oppilaitoksista työelämään siirtymävaiheessa oleviin maahanmuuttajiin, työttömiin maahanmuuttajiin ja kuntien turvapaikanhakijoihin, sekä aloihin ja työnantajiin, jotka kärsivät työvoimapulasta.

Hankkeen tuloksena kohderyhmän monikulttuuriset vuorovaikutustaidot ja interkulttuurinen kompetenssi paranevat. Toimijoilla on valmius kohdata, palvella ja ohjata maahanmuuttajia. Kunnissa maahanmuuttajien työllistämistä ohjaavat toimijat tunnistavat ympärillään olevan palveluverkoston, ja ymmärtävät oman roolinsa siinä.

Kunnissa maahanmuuttotyön johtaminen ja strategiatyö sekä näihin linkittyvä oppiminen kehittyvät. Hankkeen
tuloksena kohdekuntiin muodostuu maahanmuuttotyön tavoitteellisemman johtamisen tueksi esitys maahanmuuttotyön strategiasta: tavoitteista, mittareista ja vaikuttavuuden arvioinnista. Kehittämisprosesseja tukee maahanmuuttajien osallistaminen mukaan kehittämistyöhön.

Työvoimapulasta kärsivien alojen työvoiman kohtaanto paranee, ja työnantajat löytävät nopeammin osaamistarpeisiinsa sopivia työntekijöitä. Oppilaitoksista työelämään siirtymävaiheessa olevien sekä työttömien maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden työllistymisen mahdollisuudet paranevat. Maahanmuuttajat tulevat tietoisemmiksi alueensa työllistymismahdollisuuksista, ja kohtaavat alueella työllistäviä työnantajia. Hankkeen tuloksena maahanmuuttajan osaaminen on kartoitettu, ja työllistymistä edistetty ura- ja koulutusohjauksellisin keinoin erityisesti työvoimapulasta kärsivien alojen ja työnantajien tarpeisiin nähden. Perehtymisvaiheeseen edistyvien maahanmuuttajien työllistymistä tuetaan selkokielisten lupakorttikoulutusten keinoin. Samalla työpaikoilla kyky vastaanottaa ja perehdyttää maahanmuuttajia paranee.

Pitkällä aikavälillä hankkeessa on tavoitteena maahanmuuttajille toimivat, tasalaatuiset ja tasa-arvoiset palvelut sekä paikallisia työllistymismahdollisuuksia Keski-Suomen kohdekunnissa. Kunnat ovat valmistautuneet palvelemaan ja ohjaamaan kuntaan eri syistä muuttavat maahanmuuttajat.

Lisätietoja: Johanna Pitkänen, projektipäällikkö, etunimi.sukunimi@jamk.fi, 040 198 5494

Projektin tulokset

Tilanne 22.11.2022:

Maahanmuuttajat:
- Ohjattu ja kartoitetu 164 maahanmuuttajataustaista työnhakijaa (tavoite 40 maahanmuuttajaa)
- 24 suoritettu lupakorttia (+1 joka ei mennyt läpi, tavoite 20-40 suoritettua lupakorttikoulutusta)
- 15 työllistynyttä (16 kaiken kaikkiaan päässyt haastatteluun yhteistyöyrityksiin)
- 11 työelämää-valmennusta suomen kielellä
- 14 työelämää-valmennusta venäjän kielellä

Kunnan työntekijöille:
- 21 kulttuurisen moninaisuuden koulutusta (tavoite 16 koulutusta)
- maahanmuuttotyön johtamisen työpajoja, kehittäviä vertaiskäyntejä ja mentorointia

Yrityksille/työnantajille:
- 25 yhteistyöyritystä/-työnantajaa (tavoite 20 yritystä)
- valmennettu 21 työntekijää ohjaamaan ja perehdyttämään työpaikalla maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä (tavoite 20 hlöä)


Mukana olevat organisaatiot: 25.

Hankkeessa aloittaneita 330 hlöä (tavoite 275 hlöä)


Hankkeen seminaarissa Äänekoskella 10.11.2022 Kotopaikka2-hankkeen toimijat ja kokemusasiantuntijat kertoivat hankkeessa tehdystä kehittämistyöstä kunnissa maahanmuuttaneiden työllistämiseksi ja työllistämisen edistämiseksi.

Hanke sai 21.11.2022 myönteisen jatkoaika- ja lisärahoituspäätöksen, ja hanke jatkaa toimintaansa 31.8.2023 asti.


Julkaisut:
  • Kunnissa tukemassa maahanmuuttajien työllistymistä. Kirjoittajat: Johanna Pitkänen ja Ulla Koukkari-Anttonen. Julkaistu 25.11.2021 Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun toimittamassa Elinikäisen oppimisen verkkolehdessä (ELO). Osoite: https://blogit.jamk.fi/aokkhankkeet/kunnissa-tukemassa-maahanmuuttajien-tyollistymista.

  • Moninaisuuden johtaminen. Johtamistuumailuja Jamkin ammatillisen opettajakorkeakoulun tuottamassa podcast-sarjassa. Ari Hyyryläinen ja Susanna Sakko. Julkaistu 8/2022. Osoite: https://soundcloud.com/jamkaokk/moninaisuudenjohtaminen-johtamistuumailuja-13.

  • Kotopaikka2 hyvässä tuloskunnossa kohti viimeistä syksyä. Kirjoittaja Johanna Pitkänen. Julkaistu 23.8.2022 Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajakorkeakoulun Opekorkeassa tapahtuu-blogissa. Osoite: https://blogit.jamk.fi/aokkhankkeet/kotopaikka2-hyvassa-tuloskunnossa-kohti-viimeista-syksya.