Projekti

Kotopaikka2 - Kotoutumisen paikalliset prosessit haltuun

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Kotopaikka2
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.9.2020 - 31.12.2022
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus
Kotopaikka2-hanke jatkaa Kotopaikka-hankkeessa (1.3.2017-31.7.2019) tehtyä työtä, ja vastaa havaittuihin jatkokehittämisen tarpeisiin kohdekuntien tavoitteellisen maahanmuuttotyön kehittämiseksi ja maahanmuuttajan työllistymisen edistämiseksi.

Maahanmuuttotyön tavoitteellisuutta kunnissa kehitetään kuntien päättäjille, työnantajille, työpaikalla maahanmuuttajia perehdyttäville sekä kunnissa maahanmuuttajien työllistymistä ohjaaville toimijoille suunnattujen monikulttuurisuusosaamisen kehittämisen koulutusten ja mm. kehittävän vertaiskäynnin ja mentoroinnin keinoin. Tämän lisäksi kunnissa kehitetään maahanmuuttotyön johtamista ja strategiaprosesseja konsultatiivisesti fasilitoidun työskentelyn keinoin.

Maahanmuuttajien työllistymistä kunnissa edistetään 5-vaiheisen toimintamallin kautta, alkaen maahanmuuttajien ja työnantajien rekrytointivaiheesta, edeten maahanmuuttajien kartoitus- ja ohjausvaiheen kautta työpaikkojen mentoreiden valmennusvaiheeseen. Työnantajien ja maahanmuuttajien kohtaamisvaiheessa työnantajat ja työtehtävät sekä maahanmuuttajat kohtaavat ja esittäytyvät, edeten perehtymisen vaiheeseen, jossa työhön tarkemman tutustumisen ja perehtymisen kautta mahdollistuu työn ja tarvittavan osaajan kohtaaminen. 

Toimenpiteet kohdistuvat erityisesti oppilaitoksista työelämään siirtymävaiheessa oleviin maahanmuuttajiin, työttömiin maahanmuuttajiin ja kuntien turvapaikanhakijoihin, sekä aloihin ja työnantajiin, jotka kärsivät työvoimapulasta.

Hankkeen tuloksena kohderyhmän monikulttuuriset vuorovaikutustaidot ja interkulttuurinen kompetenssi paranevat. Toimijoilla on valmius kohdata, palvella ja ohjata maahanmuuttajia. Kunnissa maahanmuuttajien työllistämistä ohjaavat toimijat tunnistavat ympärillään olevan palveluverkoston, ja ymmärtävät oman roolinsa siinä.

Kunnissa maahanmuuttotyön johtaminen ja strategiatyö sekä näihin linkittyvä oppiminen kehittyvät. Hankkeen
tuloksena kohdekuntiin muodostuu maahanmuuttotyön tavoitteellisemman johtamisen tueksi esitys maahanmuuttotyön strategiasta: tavoitteista, mittareista ja vaikuttavuuden arvioinnista. Kehittämisprosesseja tukee maahanmuuttajien osallistaminen mukaan kehittämistyöhön.

Työvoimapulasta kärsivien alojen työvoiman kohtaanto paranee, ja työnantajat löytävät nopeammin osaamistarpeisiinsa sopivia työntekijöitä. Oppilaitoksista työelämään siirtymävaiheessa olevien sekä työttömien maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden työllistymisen mahdollisuudet paranevat. Maahanmuuttajat tulevat tietoisemmiksi alueensa työllistymismahdollisuuksista, ja kohtaavat alueella työllistäviä työnantajia. Hankkeen tuloksena maahanmuuttajan osaaminen on kartoitettu, ja työllistymistä edistetty ura- ja koulutusohjauksellisin keinoin erityisesti työvoimapulasta kärsivien alojen ja työnantajien tarpeisiin nähden. Perehtymisvaiheeseen edistyvien maahanmuuttajien työllistymistä tuetaan selkokielisten lupakorttikoulutusten keinoin. Samalla työpaikoilla kyky vastaanottaa ja perehdyttää maahanmuuttajia paranee.

Pitkällä aikavälillä hankkeessa on tavoitteena maahanmuuttajille toimivat, tasalaatuiset ja tasa-arvoiset palvelut sekä paikallisia työllistymismahdollisuuksia Keski-Suomen kohdekunnissa. Kunnat ovat valmistautuneet palvelemaan ja ohjaamaan kuntaan eri syistä muuttavat maahanmuuttajat.

Lisätietoja: Johanna Pitkänen, projektipäällikkö, etunimi.sukunimi@jamk.fi, 040 198 5494