Projekti

Kotona Jyväskylässä

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.1.2016 - 30.6.2018
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus


Jyväskylässä asuu yli 5700 vieraskielistä asukasta, joiden määrä on kasvanut vuosittain noin 350 henkilöllä 2010-luvulla (Tilastokeskus). 20-30 prosenttia väestönkasvusta Jyväskylässä tulee maahanmuutosta. Alueen yleisen työllisyystilanteen heikentyessä myös ulkomaalaisten työllisyystilanne on heikentynyt ollen vuonna 2014 jo 42,2 prosenttia (TEM työnvälitystilasto).

Jyväskylän kaupungilla ei ole olemassa olevaa mallia kotoutumislain mukaisen alkukartoitusten tekemiseen maahanmuuttajille esim. ulkomaalaisten opiskelijoiden, yliopistoon työhön tulevien tai kotivanhempien kotoutumisen käynnistämiseksi. Jyväskylän kaupungin palveluista puuttuu myös maahanmuuttajien systemaattinen neuvonta- ja ohjauspalvelu koulutukseen, työpaikan etsimiseen tai yrityksen perustamiseen liittyen. Suomenkielen taito on edellytyksenä työelämässä pärjäämiseen. Virallisten ja lakisääteisten suomenkielen kurssien ohessa Monikulttuurikeskus Gloria on järjestänyt erityisryhmille suomenkielen kursseja vapaaehtoisvoimin. Yhä kasvavan osallistujamäärän vuoksi tarvitaan myös suomenkielen opettajaa ohjaamaan vapaaehtoisia ja kehittämään opiskelua. Lisäksi sujuvan ja onnistuneen kotoutumisen takaamiseksi on paikallisten toimijoiden yhteistyö ja verkostoituminen tärkeää. Hankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan molemmat sukupuolet.

Hankkeen tavoitteena on kunnan vastuulla olevan kotoutumislain mukaisen alkukartoituksen toteuttaminen, neuvontapalvelujen kehittäminen, maahanmuuttajien ammatilliseen ja muuhun jatkokoulutukseen osallistumisen edistäminen kotoutumiskoulutuksen jälkeen ja siten työllisyyden parantaminen (Poluttamo-toiminta), maahanmuuttajien alkuvaiheen suomen kielen oppimisen vahvistaminen, maahanmuuttajien työllistymisen edistäminen henkilökohtaisen palveluohjauksen kautta ja uuden monialaisen kansainvälistymiseen ja maahanmuuttoon liittyvän asiantuntijaverkoston luominen. Maahanmuuttajayrittäjien verkostoiminen ja yrittäjävalmiuksien parantaminen on myös tärkeä osa hankkeen toteuttamista.

Jyväskylän kaupungilla on hankkeen jälkeen eri maahanmuuttajaryhmille alkukartoituksen ja ryhmäinfotilaisuuksien järjestämisen malli. Kotoutumiskoulutuksen jälkeisen ammatilliseen koulutukseen ohjauksen mallia (Poluttamotoiminta) jatketaan yhteistyökumppaneitten panostuksella esimerkiksi kunnan palvelupisteessä, jossa on muitakin maahanmuuttajille tarjottuja palveluita. Suomenkielen opettaja ohjaa vapaaehtoisia ja opettaa maahanmuuttajille suomenkieltä Monikulttuurikeskus Gloriassa. Maahanmuuttajat saavat henkilökohtaista palveluohjausta alkukartoituksesta työllistymiseen saakka ja apua paikallisen toimijoiden verkostosta. Maahanmuuttajayrittäjien verkosto on luotu ja toimii säännöllisesti.

Lisätietoja: Leppänen Anne, projektivastaava, 040 8099630Kuva poistettu., etunimi.sukunimi@jamk.fi