Projekti

KORSI - Korkeakoulutettujen osaaminen Keski-Suomen hyväksi

Rahoitusohjelma

Lyhenne
KORSI
Projektityyppi
Innovaatioprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.5.2009 - 31.8.2012
Yksikkö
Korkeakoulupalvelut
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Päätavoitteena oli tehdä korkeakoulutettujen osaaminen näkyväksi ja edistää edistää korkeakoulutettujen osaamisen hyödyntämistä ja työllistymistä Keski-Suomeen. Tämä tapahtui kehittämällä uusien
yhteistyörakenteiden ja palvelujen avulla korkeakoulujen ja työnantajien
välistä yhteistyötä.

Kohderyhmään kuuluivat korkeakoulut ja niiden koulutussuunnittelusta ja
ohjauksesta vastaava henkilöstö, TE-toimistot, työnantajat sekä työelämän
kehittäjäorganisaatiot. Välillisesti hankkeen tuloksista hyötyivät
korkeakouluopiskelijat ja korkeakouluista valmistuneet.

Hankkeen tuloksena:

  • Alueen työnantajien ja korkeakoulujen välille uusia yhteistyömalleja
    vuoropuhelun lisäämiseksi korkeakouluosaamisen hyödyntämiseksi ja rekrytoinnin
    joustavaksi toteuttamiseksi
  • Uudistettiin korkeakoulujen ura- ja rekrytointipalveluja, niin että korkeakouluilla on ajantasainen tieto alueellisista työmarkkinoista koulutussuunnittelun ja ohjauksen tueksi. Tämän lisäksi selkiytettiin korkeakoulujen ja TE-toimistojen yhteistyökonseptia.
  • Kehitettiin työkaluja osaamisen tunnistamisen ja markkinoinnin työvälineeksi ja koottiin yhteen eri tahojen keräämiä työllistymis- ja sijoittumistietoa koulutuksen sisällöllisen kehittämisen tueksi. Lisäksi luotiin yhteisiä foorumeita korkeakoulun henkilöstölle ja työantajille.

Uusia tuotteita: korkeakoulujen työelämäyhteistyön
uudet toimintamallit, ePortfoliotyökalu sekä korkeakouluopiskelijoiden
sähköinen rekrytointipalvelu.

Projektin toteuttajat olivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Jyväskylän yliopisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu. Projekti rahoitettiin Europan sosiaalirahastosta ja päärahoittajana oli Keski-Suomen ELY-keskus.