Projekti

Korkeakoulutusta seutukaupunkeihin Keski-Suomessa

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.11.2021 - 31.12.2022
Yksikkö
Korkeakoulupalvelut
Rahoitusohjelma
Keski-Suomen kehittämisrahasto
Projektin kuvaus

Korkeakoulutusta seutukaupunkeihin Keski-Suomessa -hankkeen tavoitteena on lisätä korkeakoulutuksen saavutettavuutta alueille ja rakentaa Keski-Suomeen toimiva avoimen korkeakouluopetuksen seutukaupunkimalli, jossa ovat mukana Jämsä, Keuruu, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski. Alueille tarjottavat koulutukset perustuvat yhteistyössä ennakoituun ja todettuun koulutustarpeeseen. Opintoja järjestetään solumallilla, jolloin yksi verkkopohjainen toteutus palvelee samanaikaisesti useampaa seutukaupunkia. Hyödyntämällä alueiden yhteisöllisiä työskentelytiloja opiskelijat voivat kokoontua paikallisesti, mikä madaltaa kynnystä opintojen aloittamiseen sekä sitouttaa opintoihin. Hankkeen toteuttajina ovat Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulu.


Toimenpiteet:
  1. Tarkennetaan seutukaupunkimallin suunnitelma yhteistyössä kuntien/elinvoimayksiköiden kanssa.
  2. Etsitään yritys-/työnantajakumppaneita koulutustarjonnan kehittämiseen ja opiskelijarekrytointiin.
  3. Suunnitellaan ja toteutetaan kumppaneiden kanssa osaamistarpeiden kartoittaminen alueilla.
  4. Suunnitellaan asiakaslähtöisiä ja digitaalisia toteutustapoja avoimelle korkeakouluopetukselle.
  5. Kootaan opintoihin ja seutuyhteistyöhön liittyen palautetta ja sovitaan toiminnan jatkosta.
Vaikutukset:

Hanke lisää koulutuksen saavutettavuutta Keski-Suomen maakunnassa. Eri alueiden toteutuksia yhdistämällä pystytään opintoja tarjoamaan alueellisesti myös pienemmille opiskelijaryhmille. Opintojen tarvelähtöisyyttä parannetaan ennakointityöllä ja vuoropuhelulla kuntien ja työelämän kanssa. Tiivistyvällä yhteistyöllä vaikutetaan opiskelijarekrytointiin sekä parannetaan toiminnan ennakoitavuutta ja jatkuvuutta.

Lisätietoja:

Maarit Korva, projektipäällikkö, etunimi.sukunimi@jamk.fi, 040 561 2555