Projekti

Korkeakouludiplomikokeilu (9946)

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Korkeakouludiplomi
Projektityyppi
OKM:n rahoittama strateginen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
18.9.2013 - 30.4.2016
Yksikkö
Korkeakoulupalvelut
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu vastaa pilotin toteuttamiseen ainoana korkeakouluna Suomessa vuosina 2013-2015. Tehtävänä on rakentaa malli korkeakouludiplomikoulutuksista. JAMK päätti käynnistää neljä 60 opintopisteen laajuista koulutusta: gerontologinen kuntoutus, hankintaosaaja, henkilöstö- ja talousosaaja sekä maatalousyrittäjän liiketoimintaosaaminen. Koulutukset ovat olleet kysyttäjä ja lähes 90 opiskelijaa aloitti opintonsa syksyllä 2014.

Korkeakouludiplomin tavoitteena on vahvistaa laajoja osaamiskokonaisuuksia avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan ja selkiinnyttää sitä, mitä korkeakoulutasoista osaamista ja moduloitua, kokonaista tutkintoa suppeampia kokonaisuuksia eri aloilla asiakkaat ja työyhteisöt tarvitsevat toimintansa kehittämiseksi. Pilotti perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään määrärahaan. Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL) vastaa Korkeakouludiplomien seurantatutkimuksesta. Tutkimustulosten pohjalta arvioidaan diplomin asemaa Suomen korkeakoulutusjärjestelmässä ja esitetään kehittämisehdotukset.