Projekti

KIVAKO - Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa

Rahoitusohjelma

Lyhenne
KIVAKO
Projektityyppi
OKM:n rahoittama strateginen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.9.2018 - 31.12.2021
Yksikkö
Korkeakoulupalvelut
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

KIVAKO - Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa -hanke rakentaa valtakunnallista vieraiden kielten digipedagogista tarjontaa sekä korkeakoulurajat ylittävää opettajien kehittämisverkostoa. Mukana on yli 20 suomalaista korkeakoulua, sekä ammattikorkeakouluja että yliopistoja. Hanke kestää vuoden 2020 loppuun asti. (Hanketta jatkettiin lisäajalla vuoden 2021 loppuun asti.) Hankkeen pääkoordinaattori on Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. JAMK on hankkeessa osatoteuttajana. OKM on myöntänyt hankkeelle erityisavustuksen. 

Yhteyshenkilö JAMKissa Pirkko Pollari, päällikkö, Kielikeskus, pirkko.pollari@jamk.fi, + 358 50 591 8258Projektin tulokset

KIVAKO-hankkeessa hanketyö on käynnistynyt syksyn 2018 aikana, ja pääkaupunkiseudulla on ollut kaksi hanketapaamista. Osallistujat työskentelevät pienemmissä tiimeissä (eri kielet & eTandem) ja he ovat työstäneet osahankesuunnitelmia sekä kommentoineet muiden tiimien suunnitelmia. Tiimit ovat myös tutustuneet valmiisiin oppimateriaaleihin ja jakaneet omia materiaaleja. Osahankekohtainen työskentely jatkuu ja maaliskuun 2019 hanketapaamisessa esitellään Digi Campuksen Moodlea. Sinne tuotetaan hankkeessa rakennetut verkko-oppimateriaalit/-kurssit. Lisätty 26.2.2019.

KIVAKO-hanke on edennyt vuoden 2019 aikana ja hankkeessa tuotettuja verkkokurssikokonaisuuksia on ryhdytty piloitamaan syksystä 2019 alkaen. JAMK on vastuussa Epanja 4 -verkkokurssin pilotoinnista keväällä 2020. Kurssi on tarjonnassa Digi Campuksen Moodlessa. Kevään 2020 kaikille pilotoitaville kielikursseille tuli ilmoittautumisia 975 kpl, 25 eri korkeakoulusta. Suosituimpia kursseja ovat mm. japanin, ranskan, venäjän ja viittomakielen ykköskurssit. Lisätty 24.1.2020.

KIVAKO-hankkeessa työskentely on jatkunut maaliskuusta 2020 alkaen pääosin verkossa koronatilanteesta johtuen. Hankkeessa on edelleen toteutettu eri kielten pilottiopintojaksoja Digi Campuksen Moodlessa. Pilotit on suunnattu hankkeeseen osallistuvien korkeakoulujen opiskelijoille. JAMK on vastannut Venäjä 2 -verkkokursssin pilotoinnista. Lisätty 27.11.2020. Vuonna 2021 hankkeessa viimeisteltiin verkkokurssitarjontaa ja jatkettiin kurssien pilotointia: JAMKin osalta Venäjä 2 ja Espanja 4. Hankkeen virallinen päätösseminaari oli keväällä 2021. Lisätty 24.3.2022.