Projekti

Kiihdytyskaista II

Rahoitusohjelma

Projektityyppi
Muu projekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.5.2012 - 31.12.2013
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Tehtävänä on jatkaa Kiihdytyskaista – joustavammat koulutusmahdollisuudet nuorille –projektin työtä levittämällä ja juurruttamalla siinä syntyneitä käytäntöjä sekä kehittämällä niitä edelleen.

Kiihdytyskaista II
1. kehittää edelleen osaamistavoitteisia opetussuunnitelmia,
2. vakiinnuttaa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytäntöjä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa,
3. kehittää henkilökohtaisiin opiskelusuunnitelmiin liittyviä käytäntöjä,
4. lisätä opetustarjontaa eri koulutusasteiden kesken,
5. vahvistaa opintojen ohjauksen verkoston toimintaa ja
6. sujuvoittaa opiskelijoiden siirtymistä toiselta asteelta ammattikorkeakouluun.

Projektin myötä nykyiset ja tulevat Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän opiskelijat voivat valita joustavia ja yksilöllisiä opinpolkuja. Toisen asteen opiskelijat voivat opintojensa aikana suorittaa amk-tasoisia opintoja, ja ammattikorkeakouluopiskelijat voivat valita opintoja toiselta asteelta. Tarkoituksena on, että eri koulutusasteiden opiskelijat voivat vahvistaa omaa osaamistaan valinnoillaan monipuolisesta tarjonnasta ja siirtymät toiselta asteelta ammattikorkeakouluun helpottuvat. Korkea-asteen opinnot nopeutuvat osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelyiden avulla ja työelämään siirtyminen sujuvoituu ja koulutuksen läpäisy paranee.

Toiminnan rahoittaja on Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahaston kautta. Työn toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus sekä Jyväskylän yliopisto.

Lisätietoja
Sinikka Blom, lehtori, 040 352 7500, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu