Projekti

Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin

Rahoitusohjelma

Lyhenne
KiertotalousAMK
Projektityyppi
OKM:n rahoittama strateginen kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.5.2018 - 31.12.2020
Yksikkö
Teknologia
Rahoitusohjelma
Opetus- ja kulttuuriministeriö (suora rahoitus)
Projektin kuvaus

Kiertotaloudessa uusiutuvien resurssien käyttö on kestävää
ja uusiutumattomat raaka-aineet säilytetään talouden kierrossa mahdollisimman
pitkään lineaarisen ota-valmista-hävitä-toimintamallin sijaan (Seppälä ym.
2016). Materiaali- ja energiaresurssien tehokas käyttö tuo yrityksille
kilpailuetuja. Ne syntyvät arvoverkostoissa, jotka muodostuvat resurssien
hankinnasta, tuotannosta, uudelleenkäytöstä, kierrätyksestä ja näihin
liittyvästä logistiikasta. Kiertotalouteen kuuluu myös erilaisten palveluiden
tuottaminen tavaroiden valmistamisen sijaan. Muutos kiertotalouteen edellyttää
siten yhteistyötä yli sektori- ja toimialarajojen, ja usein niiden
rajapinnoista löytyvät kiinnostavimmat mahdollisuudet uusiin toimintatapoihin,
liiketoimintamahdollisuuksiin, digitalisaation hyödyntämiseen sekä materiaalien
kierron pidentämiseen (Sitra 2017).

Suomessa tavoitteena
on luoda kiertotalouden mahdollistava sekä siihen kannustava toimintaympäristö
ja näin vauhdittaa systeemistä muutosta. Tiekartassa tätä kuvataan viiden
toisiinsa linkittyvän painopistealueen kautta: kestävä ruokajärjestelmä,
metsäperäiset kierrot, tekniset kierrot, liikkuminen ja logistiikka sekä
yhteiset toimenpiteet. Koulutus ja tutkimus ovat avainasemassa kiertotalouteen
siirtymisessä. Tähän liittyy myös opettajien ammatillinen koulutus sekä
täydennyskoulutus.

Kiertotaloutta
ammattikorkeakouluihin –kehittämishankkeessa 18 ammattikorkeakoulun muodostama
konsortio lisää kiertotalouden roolia opetuksessa ja TKI-työssä. Ammattikorkeakoulut  suunnittelevat ja pilotoivat laadukkaita ja kansainväliset
näkökohdat huomioivia opintosisältöjä sekä  kokeilevat erilaisia yhteistyömalleja ja
työtapoja sekä kehittävät niitä edelleen.

Käytännössä
kiertotalous toteutuu merkittävästi yrityksissä. Sen vuoksi koulutuksen
uudistaminen pohjautuu Suomen kiertotaloustiekartan painopistealat huomioiviin
Teollisuus 4.0 ajattelu- ja toimintamalleihin, kuten oppiviin järjestelmiin ja
itseorganisoituviin ratkaisuihin.   

Kiertotaloutta
ammattikorkeakouluihin –kehittämishankkeen koordinoinnista vastaa Lapin
ammattikorkeakoulu ja sen päärahoittajana toimii Opetus- ja
kulttuuriministeriö. Hanke toteutetaan vuosina 2018-2020. Jyväskylän
ammattikorkeakoulussa työ painottuu erityisesti biotalouteen ja
energiatekniikkaan. 

Lisätietoja: Kirsi Knuuttila, +358407768880, etunimi.sukunimi@jamk.fi