Projekti

Key Tutors- A tool and education guidance to enhance key competences

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Key Tutors
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Uudistuva oppiminen
Toteutusaika
1.9.2015 - 30.9.2017
Yksikkö
Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Rahoitusohjelma
Erasmus+ Key Action 2
Projektin kuvaus
Key Tutors -hankkeessa tuetaan syrjäytymisuhan alla olevien aikuisten kanssa työskentelevien, kuten työpajaohjaajien ja muiden sosiaalialan ammattilaisten, osaamisen kehittymistä aikuisten työelämätaitoihin liittyvässä osaamisen arvioinnissa ja työelämään siirtymisen tukemisessa (osaamisperustainen koulutus & ohjaus).  

Projektin aikana:

a) kehitetään menetelmiä tunnistaa ja arvioida aikuisten työelämävalmiuksien kannalta oleellisia osaamisalueita liittyen elinikäisen oppimisen kahdeksaan avainosaamisalueeseen (lisätietoja elinikäisen oppimisen avainosaamisalueista löytyy esim. http://www.britishcouncil.org/sites/britishcouncil.uk2/files/youth-in-action-keycomp-en.pdf), sekä 

b) tuotetaan materiaalia työelämävalmiuksia kehittävän, osaamisperustaisen ohjauksen ja koulutuksen tukemiseksi. 

Hankkeen suorana kohderyhmänä ovat syrjäytymisuhan alla olevien aikuisten kanssa työskentelevät ammattilaiset kuten työpajaohjaajat ja sosiaaliohjaajat (10 - 15 henkilöä/maa). Välillisenä kohderyhmänä ovat työpajoihin osallistuvat, tukea osaamisensa kehittämisessä ja työllistymisessä tarvitsevat, aikuiset (20 henkilö/maa).

Suomessa hanke keskittyy kehittämistyössään aikuisten työpajaympäristöissä kahteen avainosaamisalueeseen kahdeksasta: digitaaliset taidot, sekä aloitekyky & yritteliäisyys. Hankkeen muissa kumppanimaissa keskitytään muihin osaamisalueisiin (viestintä äidinkielellä, viestintä vierailla kielillä, matemaattinen osaaminen sekä perusosaaminen luonnontieteiden ja tekniikan aloilla, oppimistaidot, sosiaaliset ja kansalaistaidot, kulttuurin ilmaisumuodot). Hankkeen tuotoksissa kaikki osaamisalueet vedetään yhteen ja tuotokset ovat saatavilla hankkeen päättyessä sekä englanniksi että kansallisilla kielillä. 

Lisätietoja: Eila Burns, projektivastaava, +358 40 532 3126Kuva poistettu. 

etunimi.sukunimi@jamk.fi