Projekti

KEVÄT- Keski-Suomen välityömarkkinoiden palvelu-, koulutus- ja tukirakenne

Rahoitusohjelma

Lyhenne
KEVÄT
Projektityyppi
Innovaatioprojekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.6.2011 - 30.6.2014
Yksikkö
Hyvinvointi
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

KEVÄT tarjoaa välityömarkkinahankkeille perustehtävää tukevia asiantuntijapalveluita, hankkeiden toimintaa kehittävää koulutusta ja sidosryhmiä palvelevaa viestintää. Hankkeille kehitetään koko palvelujärjestelmän koordinoituun yhteistyöhön ja sopimuksellisuuteen perustuvia, joustavia työllistämisen alueellisia ja paikallisia toimintamalleja. Toimintamalleja työstetään yhteistyössä hankkeiden, kuntien ja TE-hallinnon kanssa.

Tavoitteena on:

 1. toimia TE-hallinnon, kunnan peruspalveluiden, palveluntuottajien, oppilaitosten ja välityömarkkinahankkeiden välisen yhteistoiminnan rakentajana
 2. tarjota hankkeille ilmaista koulutusta, jotta niistä muodostuu työllistämistä tukeva kehittämiskokonaisuus
 3. kehittää toimijoiden kanssa yhteistyössä palvelukokonaisuuksia siten, että keskisuomalaisille välityömarkkinoille syntyy osaamista tukevia käytänteitä ja siirtymiä avoimille työmarkkinoille
 4. vahvistaa alueellisten, seutukunnallisten ja maakunnallisten toimintamallien ja työllisyystyöryhmien työskentelyä
 5. tarjota hankkeille yhteinen viestintäväline sidosryhmäviestintään sekä hyvien käytäntöjen levittämiseen
 6. tukea maakunnan työllisyysstrategiaa ja toteuttaa strategisesti tärkeää kehittämistyötä.

Työllistämisen toimijoiden yhteistyön avulla projektin tuloksena:

 1. työllistämisen toimijoiden työnjako selkeytyy ja syntyy sopimuksiin perustuvia toimintatapoja, jotka ovat alueellisesti uusia, ja tukevat valmentavan työotteen ja palveluiden laadun vahvistumista aktivointi- ja työllisyyspalveluissa
 2. välityömarkkinahankkeet muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, joka edistää työllistymisen vaikuttavuutta ja toimenpiteiden kehittämistä
 3. työllistämisen toimijoiden verkosto, joka tuntee toimijat ja kykenee tunnistamaan työllistymistä edistäviä ratkaisuja
 4. toimivat työmarkkinat-ohjelma-asiakirjan päivittäminen välityömarkkinoiden osalta, yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa
 5. tuotetaan työllistämisen prosessin teemakohtaisiin erityiskysymyksiin perustuvia opinnäytteitä, esitelmiä sekä artikkeleita

Osaavat, työllistämisen roolistaan ja tehtävistään tietoiset toimijat tarjoavat oikea-aikaisia palveluita työnhakijoille. Sopimuksellisuuden myötä palveluntuottajat pystyvät kehittämään palveluitaan pitkäjänteisesti sekä vakiinnuttamaan asemansa palveluntuottajana. Näin työllistämisen palvelut toimivat tehokkaasti ja läpinäkyvästi ja edistävät työnhakijoiden työmarkkinakelpoisuutta vahvistamalla heidän työllistymiskykyään ja osaamistaan. Tämän seurauksena parannetaan palvelurakennetta, jonka avulla torjutaan syrjäytymistä ja turvataan joustavia siirtymiä avoimille työmarkkinoille.

Lisätietoja

Janne Laitinen, projektipäällikkö, 0400976751, etunimi.sukunimi@jamk.fi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu