Projekti

Keskisuomalaisten korkeakoulujen yhtenäisen innovaatio- ja hankekulttuurin luominen

Rahoitusohjelma

Lyhenne
KOHINA
Projektityyppi
Muu projekti
Vahvuusala
Muu ala
Toteutusaika
1.1.2011 - 30.6.2014
Yksikkö
Korkeakoulupalvelut
Rahoitusohjelma
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Projektin kuvaus

Korkeakouluilla on kasvava tarve kehittää hanketoiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta, lisätä ulkopuolista rahoitusta ja samanaikaisesti tuottaa elinkeinoelämää sekä alueellista kehitystä tukevaa osaamista sekä tutkimus- ja kehitystyön tuloksia.

Projektin tavoitteena on Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhtenäisen innovaatio- ja hankekulttuurin luominen. Yhtenäinen kulttuuri näkyy korkeakoulujen yhteistyön syventymisenä, kohderyhmien tietoisuuden ja osaamisen kasvamisena sekä ajattelun, asenteiden ja arvojen muuttumisena.

Rahoittajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus ja rahoitus tulee Euroopan sosiaalirahaston kautta.

Lisätietoja

Laura Aineslahti, projektipäällikkö, 040 740 6415, laura.aineslahti@jyu.fi tai laura.aineslahti@jamk.fi