Projekti

Keski-Suomesta vapaaehtoismatkailun kärkimaakunta (Value)

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Value
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.6.2021 - 31.5.2022
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
ELY-keskus (maaseudun kehittäminen)
Projektin kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on selvittää, voisiko vapaaehtoismatkailu
matkailumuotona tuoda elinvoimaa maaseudun kyliin ja yrityksiin
Keski-Suomessa. Tavoitteena on aktivoida ja elävöittää Keski-Suomen maaseutua kehittämällä uutta matkailumuotoa sekä samalla tukea maaseudun
kansainvälistymistä.

Hankkeen päätavoitteena on
vapaaehtoismatkailun haasteiden, mahdollisuuksien ja toimintaympäristön asenteiden selvittäminen, sekä toimijoiden kiinnostuksen herättäminen ja
aktivointi jatkokehittämiseen.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat
kolmeen työpakettiin, joissa tehdään selvitystyötä, järjestetään aktivointitilaisuuksia sekä viestitään eri kanavia hyödyntäen
vapaaehtoismatkailun selvitystyön ja potentiaalisten toimijoiden
keskusteluja. Lisäksi kootaan kiinnostuneet ja sitoutuneet toimijat
workshop-tilaisuuksiin yhteiskehittämään suunnitelmaa
vapaaehtoismatkailun pilotoinnista Keski-Suomessa.

  • Työpaketti 1: Informatiiviset aktivointitilaisuudet ja kyläkohtaamiset
  • Työpaketti 2: Workshop-työskentely ja jatkotoimenpiteiden yhteissuunnittelu
  • Työpaketti 3: Käytäntöjen kehittämiseen sovellettava selvitystyö

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen Kylät ry. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Yhteystiedot

Rositsa Röntynen
projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@jamk.fi
+358504361196

Tanja Rämä
kylälähettiläs
etunimi.sukunimi@keskisuomenkylat.fi
+358405420652