Projekti

Keski-Suomesta vapaaehtoismatkailun kärkimaakunta (Value)

Rahoitusohjelma

Lyhenne
Value
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Matkailun vahvuusala
Toteutusaika
1.6.2021 - 31.5.2022
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
ELY-keskus (maaseudun kehittäminen)
Projektin kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on selvittää, voisiko
vapaaehtoismatkailu matkailumuotona tuoda elinvoimaa maaseudun kyliin ja
yrityksiin Keski-Suomessa. Tavoitteena on aktivoida ja elävöittää Keski-Suomen
maaseutua kehittämällä uutta matkailumuotoa sekä samalla tukea maaseudun
kansainvälistymistä.

Hankkeen päätavoitteena on vapaaehtoismatkailun haasteiden,
mahdollisuuksien ja toimintaympäristön asenteiden selvittäminen, sekä
toimijoiden kiinnostuksen herättäminen ja aktivointi jatkokehittämiseen.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen työpakettiin,
joissa tehdään selvitystyötä, järjestetään aktivointitilaisuuksia sekä
viestitään eri kanavia hyödyntäen vapaaehtoismatkailun selvitystyön ja
potentiaalisten toimijoiden keskusteluja. Lisäksi kootaan kiinnostuneet ja sitoutuneet
toimijat workshop-tilaisuuksiin yhteiskehittämään suunnitelmaa
vapaaehtoismatkailun pilotoinnista Keski-Suomessa.

  • Työpaketti 1: Informatiiviset
    aktivointitilaisuudet ja kyläkohtaamiset
  • Työpaketti 2: Workshop-työskentely ja
    jatkotoimenpiteiden yhteissuunnittelu
  • Työpaketti 3: Käytäntöjen kehittämiseen
    sovellettava selvitystyö

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän
ammattikorkeakoulu ja Keski-Suomen Kylät ry. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen
ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Yhteystiedot

Rositsa Röntynen
projektipäällikkö
etunimi.sukunimi@jamk.fi
+358504361196

Tanja Rämä
kylälähettiläs
etunimi.sukunimi@keskisuomenkylat.fi
+358405420652