Projekti

Keski-Suomen ruokaketjun koordinaatio -yhteistyöhanke

Rahoitusohjelma

Lyhenne
KeKo
Projektityyppi
Kehittämisprojekti
Vahvuusala
Biotalous
Toteutusaika
1.11.2015 - 31.12.2018
Yksikkö
Liiketoimintayksikkö
Rahoitusohjelma
Manner-Suomen Maaseudun kehittämisohjelma
Projektin kuvaus

Yhteistyöhankkeella edistetään Keski-Suomen maaseudun ja
erityisesti ruokaketjun toimintaa kokonaisuutena mahdollisimman laajassa
yhteistyössä maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Koordinaation rooli on
ruokaketjun läpileikkaavaa aktivointia, katalysointia, törmäyttämistä,
sparrausta ja viestintää.

Hanke avaa yhteisen tiedotus- ja viestintäkanavan uusimmille
tutkimustuloksille, hyville käytänteille ja toimintamalleille sekä foorumin
kohtaamisille.

Tavoitteena on synkronoida maakunnan teemahankkeiden (luomu,
maito ja naudanliha, villiruoka, marja, sukupolvenvaihdos, ruokamatkailu, green
care, ym.) viestintää, tiedottamista ja tietopalveluita sekä koordinoida
toimialarajat ylittäviä yhteisiä tilaisuuksia, teemoina muun muassa
tuotekehitys-, kaupallistamis- ja liiketoimintaosaaminen, ruokaturva sekä
ekologisuus.

Hanke toimii alueellisten hanketoimija- ja kehittäjätahojen
yhteistyö/yhteissuunnittelun vastuutahona ja koollekutsujana sekä erilaisten
markkinointi-, yhteisesiintymis- ja hengennostatustilaisuuksien
koordinaattorina (muun muassa Talvipäivä, Ween Maan Wiljaa, Keski-Suomen
Maaseutugaala). Koordinaatio edistää kokeilukulttuuria ja uusien innovaatioiden
syntymistä tarjoamalla tukea pienimuotoisten ja lyhytaikaisten
pilottihankkeiden suunnitteluun, ja järjestämällä erilaisia
ideointitilaisuuksia ja yhteissparrausta yrityksille.

Tiedotuksen painopisteitä ovat maaseudun, ruokaketjun ja
matkailun yrittäjyyden edistäminen sekä toimialarajat ylittävä työhyvinvointiin
ja työssä jaksamiseen liittyvä tiedotus. Viestinnällä halutaan edistää ja
parantaa myös toimialaimagoa.  Hanke
järjestää erilaisia kampanjoita sekä yhteisesiintymis- ja
hengennostatustilaisuuksia.

Hanketta toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun Liiketoimintayksikkö
yhdessä MTK-Keski-Suomen ja ProAgria Keski-Suomen kanssa. Työrukkasena toimii
kehittämistyöryhmä, johon kutsutaan osallistujat alueellisista
maaseutuhankkeista. Kolmevuotista hanketta rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Leena
Pölkki, leena.polkki@jamk.fi, 050 4011 894